V okviru aktivnosti Javne agencije RS za varnost prometa se izvajajo tudi aktivnosti za podporo projektom nevladnih organizacij na področju prometne varnosti ter izvajanju nacionalnih preventivnih akcij. 
V ta namen objvaljamo Javni poziv za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij za leto 2022. 

Prijavo je potrebno oddati na tiskanem prijavnem obrazcu (v prilogi) ter izpolniti dodatne izjave in poslati v zaključna poročila.  
V letošnjem letu smo za lažjo obdelavo pripravili digitalni obrazec za oddajo prijave, ki ga najdete na naslovu: https://avp-rs.1ka.si/a/bc15372d 
Na koncu digitalni obrazec pred zaključkom natisnete, podpišete in žigosate. 

Popolne prijave pošljite na naš naslov: Javna agencija RS za varnost prometa, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, oz. po elektronski pošti na uradni e-naslov: gp.avp@avp-rs.si .

Rok za oddajo prijav je 4. april 2022 do 13:00 ure. 

V kolikor potrebujete še dodatne informacije in pomoč pri oddaji, nam pišite na: nvo@avp-rs.si . 

Več informacij, pogoji in merila za izbor se nahaja v prilogi: 
Javni poziv za sofinanciranje projektov za leto 2022 ( naložen pdf)
Prijavni obrazec - javni poziv NVO 2022 (opcijsko ali preko digitalnega obrazca na povezavi https://avp-rs.1ka.si/a/bc15372d )
Izjave - javni poziv NVO 2022