Ministrstvo za javno upravo je resorno ministrstvo, ki opredeljuje delovanje in status nevladnih organizacij.

MJU (klik)): https://www.gov.si/teme/nevladne-organizacije/

Zakon o nevladnih organizacijah : https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ur/u2018021.pdf

Zakon o prostovoljskem delu : https://www.prostovoljstvo.org/o-prostovoljstvu/zakon-o-prostovoljstvu

Zakon o voznikih: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-1924?sop=2019-01-1924