PREJEMNIKI PRIZNANJ - Svečana listina

2018

Jožef Pečečnik
Občina Rogaška Slatina
Peter Užmah, Policijska postaja Šentjur pri Celju
ZDRUŽENJE ŠOFERJEV IN AVTOMEHANIKOV GORNJA RADGONA
Juhart Jože
OSNOVNA ŠOLA BORCEV ZA SEVERNO MEJO
Predovnik Bojan
Zajc Ciril
FRANC TKAVC
Magda Bogataj
Osnovna šola Olge Meglič Ptuj
VOLMAJER MIROSLAV
Grabljevec Ciril
Pivk Franc
HORVAT BRANKO
Marija TAŠIČ
Otokar VAČOVNIK
VRTEC IVANČNA GORICA

2017

Karmen Jerenko
Anton Dim
Boštjan Perko
Prah, izobraževalni center d.o.o.
Združenje šoferjev in avtomehanikov Žiri
Bojan Triglav
Miroslav Frelih