Dostopno


PREJEMNIKI PRIZNANJ - Svečana listina

2019

Marjan Balant
Janez Kralj
Jure Svetlin
Anton Otavnik
Vilijem Logar
Združenje šoferjev in avtomehanikov Postojna
Branko Kremzer
Franc Golavšek
Nataša Čerenak
Osnovna šola Mislinja
Peter Praprotnik
Marjan Tratnik
Janko Volarič
Društvo prijateljev mladine Metlika
Ignac Zajec
Dr. Peter Pungartnik
Biotehnična šola šolskega centra Ptuj

2018

Jožef Pečečnik
Občina Rogaška Slatina
Peter Užmah, Policijska postaja Šentjur pri Celju
ZDRUŽENJE ŠOFERJEV IN AVTOMEHANIKOV GORNJA RADGONA
Juhart Jože
OSNOVNA ŠOLA BORCEV ZA SEVERNO MEJO
Predovnik Bojan
Zajc Ciril