Dostopno


PREJEMNIKI PRIZNANJ - Svečana listina

2019

Marjan Balant
Janez Kralj
Jure Svetlin
Anton Otavnik
Vilijem Logar
Nataša Čerenak
Združenje šoferjev in avtomehanikov Postojna
Branko Kremzer
Franc Golavšek
Janko Volarič
Osnovna šola Mislinja
Peter Praprotnik
Marjan Tratnik
Biotehnična šola šolskega centra Ptuj
Društvo prijateljev mladine Metlika
Ignac Zajec
Dr. Peter Pungartnik

2018

Jožef Pečečnik
Občina Rogaška Slatina
Peter Užmah, Policijska postaja Šentjur pri Celju
ZDRUŽENJE ŠOFERJEV IN AVTOMEHANIKOV GORNJA RADGONA
Juhart Jože
OSNOVNA ŠOLA BORCEV ZA SEVERNO MEJO
Predovnik Bojan
Zajc Ciril