PREJEMNIKI PRIZNANJ - Svečana listina

2018

Marija TAŠIČ
Otokar VAČOVNIK
VRTEC IVANČNA GORICA
Pivk Franc
HORVAT BRANKO
Občina Rogaška Slatina
Peter Užmah, Policijska postaja Šentjur pri Celju
ZDRUŽENJE ŠOFERJEV IN AVTOMEHANIKOV GORNJA RADGONA
Jožef Pečečnik
OSNOVNA ŠOLA BORCEV ZA SEVERNO MEJO
Predovnik Bojan
Zajc Ciril
Juhart Jože
Osnovna šola Olge Meglič Ptuj
VOLMAJER MIROSLAV
Grabljevec Ciril
FRANC TKAVC
Magda Bogataj

2017

Boštjan Perko
Prah, izobraževalni center d.o.o.
Karmen Jerenko
Anton Dim
Miroslav Frelih
Prometna šola Maribor
Dušan Strnad