PREJEMNIKI PRIZNANJ - Svečana listina

2018

Marija TAŠIČ
Otokar VAČOVNIK
VRTEC IVANČNA GORICA
Pivk Franc
HORVAT BRANKO
Jožef Pečečnik
Občina Rogaška Slatina
Peter Užmah, Policijska postaja Šentjur pri Celju
ZDRUŽENJE ŠOFERJEV IN AVTOMEHANIKOV GORNJA RADGONA
Juhart Jože
OSNOVNA ŠOLA BORCEV ZA SEVERNO MEJO
Predovnik Bojan
Zajc Ciril
Magda Bogataj
Osnovna šola Olge Meglič Ptuj
VOLMAJER MIROSLAV
Grabljevec Ciril
FRANC TKAVC

2017

Prometna šola Maribor
Dušan Strnad
Združenje šoferjev in avtomehanikov Žiri
Bojan Triglav
Miroslav Frelih
Osnovna šola Vuzenica
PREDNOST D.O.O.