Dostopno


Vozim življenje po nesreči

Projekt »Vozim življenj po nesreči« se osredotoča na psihosocialno rehabilitacijo žrtev prometnih nesrečah ter njihovih svojcev. Pretežno se osredotočamo na poškodovance s poškodbo hrbtenjače. Program je oblikovan pod vodstvom strokovnega delavca z metodami in vsebinami, ki prispevajo k psihosocialni rehabilitaciji poškodovancev in svojcev. Posebna inovativnost programa se kaže v uporabi metode ”peer to peer”, svetovanju in mentoriranju novih poškodovancev s strani izkušenega poškodovanca - ”peer mentorja”.

Namen programa »Vozim življenje po nesreči« je doseči:

  • Opolnomočenje, izboljšanje/krepitev duševnega zdravja ter socialno vključevanje žrtev prometnih nesreč, ki imajo za posledico poškodbo hrbtenjače.
  • Opolnomočenje in izboljšanje/krepitev duševnega zdravja svojcev žrtev prometnih nesreč.

S projektom »Vozim življenj po nesreči« in ostalimi aktivnostmi Zavoda VOZIM ustvarjamo okolje, ki žrtve prometnih nesreč spodbuja k delovanju, pridobivanju novih kompetenc ter pridobivanju in razvijanju socialnih spretnosti ter njihovemu opolnomočenju. V ospredju so predvsem osebno psihološko svetovanje, motivacija, osebnostna rast skozi novo pridobljene izkušnje, pomoč pri premagovanju osebnih stisk in problemov ter spodbujanje k ohranjanju zdravja za ustvarjanje zagovornikov na področju prometen varnosti.

Projekt je bil sofinanciran na Javnem pozivu za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij za leto 2021.