Dostopno


VARNI KORAKI

V lanskem letu smo skladno s pozivom AVP prejeli sofinanciranje aktivnosti na področjih:

  • VARNOST PEŠCEV
  • ALKOHOL, DROGE IN PSIHOAKTIVNE SNOVI
  • PSIHOSOCIALNA POMOČ ŽRTVAM IN SVOJCEM

VARNOST PEŠCEV

V projekt Varni koraki smo vključili najranljivejšo in najmlajšo skupino udeležencev v cestnem prometu – vrtčevske otroke in učence 1. in 2. razreda OŠ. Otroke med 4. in 7. letom nagovarjamo z lutkovno predstavo S Pikapoko na pot, da ne bo nezgod, v starostni skupini do 8. leta pa tudi z igrano predstavo Vilko zasije na potepu.

Cilj predstav je, da jih kot začetnike, ki se aktivno vključujejo v promet kot pešci, opolnomočimo s potrebnimi elementi za varno udeležbo v prometu.

Projekt tako združuje 2 predstavi, kjer so elementi varnosti pešca še posebej izpostavljeni.

S Pikapoko na pot, da ne bo nezgod je lutkovna predstava, namenjena starejšim otrokom v vrtcih in učencem prvih razredov osnovnih šol oziroma otrokom od 4. do 7. leta starosti. S pomočjo predstave otroci na zabaven način spoznavajo najpomembnejše elemente prometne varnosti, kot so uporaba čelade, kresničke, varnostnega sedeža in varnostnega pasu. Otroci se o pravilih prometne varnosti učijo preko igre, v kateri tudi sodelujejo s podajanjem nasvetov in petjem pesmi.

Vilko zasije na potepu je igrana predstava, namenjena starejšim otrokom v vrtcih ter učencem prvih in drugih razredov osnovnih šol oziroma otrokom od 4. do 8. leta starosti. Otroci preko igre spoznavajo pomembnost upoštevanja prometnih pravil in njihove vloge v prometu. Opozarja na morebitne nevarnosti, do katerih pride, če prometnih pravil ne bi bilo, ter predstavi pomembnost tega, da smo v prometu vidni.

V projekt vnašamo poleg izvedbe lutkovne predstave in igrane predstavo tudi interakcijo s pobarvanko, ki bo doma ali pri starih starših spodbudila razpravo o pravilih, obnašanju in ravnanju vseh 3 generacij v vlogi pešca. Po zaključku predstave in igre otroci namreč prejmejo pobarvanko z namenom diskusije in razprave doma s straši ali starimi starši na temo pešca, pravil in vidnosti.

V letu 2021: Prvi stik z aktivnim prometom se praviloma začne v vlogi pešca. Tako smo najmlajše, vzgojitelje, starše in stare starše nagovarjali skozi lutkovno predstavo S Pikapoko na pot, da ne bo nezgod! in igrano predstavo Vilko zasije na potepu. 1516 otrok je z nami sodelovalo in prepevalo pesmi.