Dostopno


Učenci 9. razredov predali pobude občinam za varnejšo pot v šolo

Prikazovalniki hitrosti postavljeni v okolici šol v občinah Šentjur, Škofja Loka, Štore, Razkrižje, Litija, Žužemberk, Krško, Pesnica, Tišina in Idrija so služili kot izhodišče za razmišljanje učencev, kako lahko sami prispevajo k zmanjšanju hitrosti v okolici šol in širšem lokalnem okolju, in kako občina.

Pobude občinam so učenci razvijali v okviru projekta Delavnice "Razmišljam  hitro, vozim  počasi", ki ga Zavod VOZIM izvaja v partnerstvu z Zavarovalnico Triglav in podjetjem Sipronika, ter sofinanciranju s strani Javne agencije RS za varnost prometa. V okviru projekta so učenci 9. razredov osnovnih šol naslavljali hitrost kot enega izmed poglavitnih vzrokov za nastanek prometnih nesreč. Zavarovalnica Triglav je 11 slovenskim občinam sofinancirala merilnike hitrosti z namenom opazovanja vedenja mimovozečih. Podatke iz določenega obdobja so učenci nato analizirali v okviru več intervencijskih delavnic in aktivno iskali možne rešitve za zmanjšanje prevelike hitrosti na cestah v okolici šole.

Srečanja županov in drugih predstavnikov omenjenih občin z učenci osnovnih šol so potekala v spletnem okolju. Na srečanjih so učenci za večjo varnost in strpnost v prometu večkrat predlagali višje kazni za kršitelje, izgradnjo kolesarskih poti, postavitev grbine (»ležečega policaja«), merilnikov hitrosti v okolici šole in več ozaveščevalnih aktivnosti o problematiki prehitre vožnje (tudi preko delavnic). Med predlogi so se znašli tudi:

  • “Okoli šole in hiš predlagamo omejitev hitrosti 30 km/h, da nam vozniki ne povozijo muck.”
  • “Nekateri vozniki ne vedo, da je tukaj šola. Želimo, da bi bila tukaj znak ali kamera, da bi vozniki vozili počasneje.”
  • “V okolici šole predlagamo grbine, saj je asfalt tukaj nov, ljudje pa zjutraj hitijo v službo.”
  • “Skrbi nas, da vozniki ne bi povozili domačih in divjih živali.”
  • “Opozarjamo starše in sorodnike, da vozijo po pravilih.”

Pobude so prispevali učenci osnovnih šol Blaža Kocena Ponikva (Občina Šentjur), Ivana Groharja, Podružnična šola Bukovščica (Občina Škofja Loka), Štore (Občina Štore), Janeza Kuharja Razkrižje (Občina Razkrižje), Gabrovka - Dole (Občina Litija), Žužemberk (Občina Žužemberk), Raka (Občina Krško), Pesnica (Občina Pesnica), Tišina (Občina Tišina), Muta (Občina Muta) in Idrija (Občina Idrija) . Predstavniki občin so soglasno pozdravili pobude učencev, njihovo aktivacijo in pripravljenost za izboljšanje prehitre vožnje. Povečini se strinjajo  z opažanji učencev, saj do podobnih ugotovitev marsikje prihaja tudi na zborih občanov. Podarjajo še, da so nekateri izmed predlogov, kot so višje kazni za kršitelje, izven pristojnosti občin.