Dostopno


Izbor najboljšega mladega voznika in mlade voznice

Izbor Najboljši za volanom smo v letu 2021 organizirali peto leto zapored in je namenjen mladim voznicam in voznikom v starosti od 18 do 26 let. Cilj je, da bi mlade spodbudili k razmišljanju o vožnji avtomobila, izzivih in pasteh vožnje, da bi jim pridobljena znanja pomagala pri izogibanju nevarnostim ter da bi  svoje znanje prenašali naprej in ozaveščali svoje vrstnike – da torej v svoji generaciji postanejo ambasadorji varne vožnje, ter tako izboljšati vozniško in tehnično kulturo med mladimi ter tudi na ta način v prihodnosti zagotoviti večjo varnost na slovenskih cestah. Veliko poudarka je tudi na aktivnostih, ki se ne nanašajo le na samo vožnjo, na primer pomen nudenja prve pomoči, ustreznemu zavarovanju kraja prometne nesreče in ustreznem ukrepanju ob prometni nesreči. S tem želimo mlade ozaveščati o pomeni nudenja prve pomoči. 
Projekt Najboljši za volanom je del širše in globalne zaveze mednarodne avtomobilistične zveze FIA, ki spodbuja številne preventivno izobraževalne projekte avtomobilskih klubov, ki so usmerjeni v zagotavljanje aktivnosti za večjo varnost ranljivejših udeležencev v prometu in doseganju skupnega cilja – večje varnosti svetovnih, evropskih in nacionalnih cest, pa tudi del programa »Desetletje za večjo varnost cest 2021–2030«, ki poteka pod okriljem Organizacije združenih narodov. 
Tudi v letu 2021 smo nadaljevali z ločenim izborom za dekleta in fante in na ta način ponovno uspeli k sodelovanju privabiti več deklet. Pogoji za udeležbo na praktičnem delu tekmovanju sta bila tudi letos veljavno vozniško dovoljenje B kategorije in potrdilo, da kandidat(ka) nima kazenskih točk, ter potrdilo o nekaznovanosti. 
Izbor je imel teoretični in praktični del. V teoretičnem delu smo udeležence povabili k reševanju spletnega testa na spletni strani izbora, ki je obsegal vprašanja za preizkus znanja s področij cestnoprometnih predpisov, prve pomoči, motoroznanstva, poznavanja avtomobilizma, prometa in prometne varnosti, poznavanja AMZS in druga vprašanja, povezana z izborom. Pri teoretičnem delu (spletni test) je sodelovalo 5.172 uporabnikov, od tega 1.885 v ženski in 3.287 v moški kategoriji. 
Najboljših 50 reševalk ter najboljših 50 reševalcev spletnega testa se je uvrstilo v praktični del izbora, kjer sta se v dveh polfinalnih izborih pomerili dve skupini deklet in dve skupini fantov (v posamezni skupini je bilo 25 oseb). 
Najbolje uvrščenih deset polfinalistov in deset polfinalistk se je za naziv najboljše mlade voznice in najboljšega mladega voznika nato pomerilo še v velikem finalu izbora Najboljši za volanom 2021.
Na finalni dogodek smo povabili medije in ta na način predstavili izbor, praktične vaje in zmagovalca: naziv najboljša mlada voznica je osvojila Neca Galičič, naziv najboljši mladi voznik pa Žiga Žgur. 

Spletna stran: https://www.amzs.si/najboljsi-za-volanom
Video (Finale 2021): https://youtu.be/OvqAhdKIy7M