Preventivna akcija v lokalnih skupnostih, šolah in nevladnih organizacijah

Tokratna nacionalna preventivna akcija za večjo varnost kolesarjev bo letos potekala od 17. do 30. maja. V njej bodo na različne načine sodelovali vsi ključni deležniki prometne preventive. Po sedaj znanih podatkih, bo v njej sodelovalo vsaj 101 občinskih Svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Vsem tem smo za izvajanje aktivnosti na lokalni ravni ter za potrebe izvajanja kolesarskih izpitov zagotovili preventivna gradiva.

Hkrati smo posredovali informacije osnovnim šolam o izvajanju kolesarskih izpitov, ter vseh drugih tiskanih in spletnih gradivih učenja na daljavo, ki jih lahko uporabijo pri svojem delu, od promocije čelade, tehnične brezhibnosti kolesa ipd. Aktivno smo sodelovali tudi pri izvedbi izobraževanja učiteljev, ki izvajajo kolesarske izpite. Po naših informacijah šole ravno v teh dneh pospešeno izvajajo kolesarske izpite.

V sklopu javnega poziva, ki je v teku, je predvideno tudi sofinanciranja več projektov nevladnih organizacij vezanih na preventivne aktivnosti, ki so namenjene kolesarjem.

Kot vsako leto tudi letos ponovno sodelujemo v projektu Varno na kolesu, v katerem sodeluje 36 osnovnih šol. Projekt se bo predvidoma zaključil konec maja.

Zaradi ukrepov vezanih na epidemijo so bila tokrat, upamo da zadnjič, prestavljena tekmovanja Kaj veš o prometu.

Ob navedenem je potrebno na lokalni ravni poudariti tudi izjemno pomembno preventivno vlogo tako Policije, kakor tudi redarjev.  

Nasveti za varno kolesarjenje

Kolesarji za lastno varnost lahko največ naredimo sami in sicer z upoštevanjem cestno-prometnih predpisov. Pomembno je, da kolo vozimo po kolesarski stezi ali poti, če kolesarske steze ni in da vozimo po desnem robu cestišča v smeri vožnje. Pri kolesarjenju moramo upoštevati prometna pravila in predpise, ki veljajo za voznike, pravila prednosti, prometne znake ter drugo signalizacijo. Vedno tudi poskušamo predvideti ravnanje drugih udeležencev v prometu, saj lahko tako preprečimo marsikateri neljubi dogodek. Pri zavijanju v križiščih jasno nakažimo smer z rokami, se pravilno razvrstimo in upoštevamo pravila prednosti. Nikoli tudi ne vozimo v nasprotni smeri vožnje, saj nas drugi vozniki ne pričakujejo. Ponoči in v mraku pa nujno uporabimo luči in odsevna telesa, da bomo dobro vidni in prej opazni. Med kolesarjenjem ne uporabljamo mobilnega telefona ali slušalk za poslušanje glasbe, saj to pomembno vpliva na zaznavanje prometa in dogajanja v okolici.

Ustrezno kolo in oprema kolesarja za večjo varnost

Vsak kolesar je odgovoren, da poskrbi za tehnično ustreznost svojega kolesa in uporabo zaščitne opreme. Pred kolesarjenjem, še posebej spomladi, najprej preverimo tehnično brezhibnost kolesa. Kolo mora imeti:

– brezhibno sprednjo in zadnjo zavoro,
– belo luč spredaj za osvetljevanje ceste ter rdečo luč zadaj, odsevnike na pedalih ali na boku,
– zvonec,
– ustrezno napolnjene pnevmatike,
– primerno nastavljeno višino krmila in sedeža.

Bistro glavo varuje čelada

Raziskave dokazujejo, da zaščitna kolesarska čelada pomembno prispeva k večji varnosti, saj zmanjšuje težo posledic in poškodb glave od 40 % do kar 70 %. Uporaba kolesarske čelade je za otroke in mladostnike do 18. leta zakonsko obvezna, njena uporaba pa je priporočljiva tudi za ostale kolesarje, tako pri vsakodnevnem kot rekreativnem kolesarjenju, saj pomembno prispeva k varnosti kolesarja. Kolesarsko čelado morajo imeti tudi otroci potniki na kolesu ali pri vožnji na poganjalcu, priporočljiva pa je tudi pri rolanju, rolkanju, na skiroju ter pri uporabi raznih električnih naprav (e-skuter, hoverboard, …). Pri uporabi čelade moramo biti pozorni, da je čelada ustrezne velikosti glede na velikost glave, da je dovolj trdno nameščena na glavi, tako da sega sprednji rob dva prsta nad obrvmi ter da so trakovi na čeladi zapeti in zategnjeni.

Trije nasveti kolesarjem za varno vožnjo:

  1. Z roko vedno jasno nakažite, kam zavijate!
  2. Poskrbite za dobro vidnost, na kolesu naj bosta delujoči sprednja in zadnja luč!
  3. Pred rdečo lučjo se vedno ustavite! Za vašo varnost uporabljajte čelado!

Trije nasveti voznikom za varno vožnjo kolesarjev:

  1. Pri zavijanju desno bodite še posebej pozorni! Kolesarji imajo prednost!
  2. Vrata avtomobila iz notranjosti odpirajte z desno roko, tako boste videli kolesarja.
  3. Ne jezite se na kolesarje! V prometu so ranljivejši kot vi.

Podrobnejša analiza stanja varnosti kolesarjev (klik)