Javna agencija RS za varnost prometa (AVP) v pomladanskih in poletnih mesecih poseben poudarek namenja hitrosti v prometu. Zato bo v sodelovanju s Policijo in drugimi deležniki izvedla različne aktivnosti ter informirala in osveščala glede nujnosti upoštevanja omejitev hitrosti.

Pred nami so meseci lepega sončnega vremena, ki v prometu pomenijo tudi obdobje, ko vozniki zaradi dobre vidljivosti, suhih cest in drugih ugodnih dejavnikov dobijo lažen občutek varnosti in tako pogosteje vozijo nekoliko hitreje. Ravno drobne razlike v hitrosti in dojemanje tega, so namreč bistvenega pomena pri preprečevanju prometnih nesreč in njenih posledic. Vrsta raziskav je dokazala, da že 10 km/h hitrejša vožnja od omejitev pomeni bistveno večje tveganje za prometno nesrečo, posledice pa so neprimerljivo hujše.

Neprilagojena hitrost je pogosto povezana tudi z nekaterimi drugimi vzroki prometnih nesreč, kot so nepravilna stran oziroma smer vožnje, nepravilnosti pri prehitevanju in izsiljevanje prednosti. Predvsem znotraj naselij je že manjša kršitev omejitev hitrosti pomembna za varnost ranljivejših udeležencev v prometu. Izven naselij – na avtocestah – pa je problematična kombinacija hitre vožnje ter kratke varnostne razdalje med vozili.

Posebno pozornost moramo nameniti tudi motoristom in kolesarjem, saj jih je na naših cestah vedno več, hkrati pa so zaradi značilnosti vožnje prevoznega sredstva, težje zaznavni.  Silhueta tako kolesarja kot motorista je majhna in hitro se lahko zgodi, da ju avtomobilist ne zazna. Zato je pomembno, da vnaprej predvidevamo, pričakujemo in navsezadnje pravočasno opazimo tudi to skupino udeležencev v prometu.

Javna agencija za varnost prometa se bo s svojimi aktivnostmi osredotočila predvsem na preventivno delovanje, s katerim želimo opozoriti voznike na dosledno spoštovanje omejitev hitrosti in ustrezno prilagoditvijo vožnje razmeram na cesti. Cilji nacionalne akcije so namreč zmanjšati število prometnih nesreč, ki se zgodijo zaradi neprimerne ali neprilagojene hitrosti, zmanjšati število žrtev prometnih nesreč, ki se zgodijo zaradi neprimerne ali neprilagojene hitrosti, ter zmanjšati število hudo poškodovanih zaradi hitrosti. V času akcije bo Policija izvajala poostrene nadzore po vsej Sloveniji.  Akcija je evropsko usklajena in jo koordinira Evropska mreža prometnih policij ROADPOL.  V sredo, 21. aprila 2021, bo v več državah Evropske unije potekal tudi maraton nadzora hitrosti, ki se mu bo slovenska Policija priključila z izvajanjem 12-urnega nadzora, ki se prične ob 6. uri zjutraj.

Tokratna preventivna akcija bo potekala od 19. do 25. aprila, ponovila pa se bo še od 9. do 15. avgusta 2021.

V povezavi z akcijo lahko na spletnih straneh najdete tudi druga gradiva in vsebine:

Video

Radijski spoti

Letak (naletna teža, tunelski vid, reakcijski čas, sile pri različnih hitrostih)

Voznike pozivamo, da se na pot pripravijo, so spočiti ter da vozijo strpno in umirjeno.