S pričetkom vzgojno preventivne akcije "40 dni brez alkohola" je SPV MOM razdelil prejeto gradivo med osnovne šole in srednje šole, krajevne skupnosti ter mestne četrti občine Maribor. Pričetek akcije je bil objavljen tudi na spletni strani in facebook strani MOM. Hkrati smo vse pozvali tudi k ogledu novinarske konference v živo ob pričetku akcije. Nekaj gradiva je bilo razdeljenega tudi med zaposlene na MOM in med občane Maribora.

V nadaljevanju so osnovne pole in srednje šole povabljene k sodelovanju v Nagradnem literernem natečaju 2021 - "Moja poteza".

Namen akcije je zmanjšati toleranco do opijanja in spodbujanja pitja in vsiljivega ponujanja alkoholnih pijač, da se mlade skozi pogovor in opozorila seznani o problematiki alkohola  v družbi in prometu, kjer je sprejemljiva le ničelna toleranca.

Žal akohol še zmeraj prevečkrat zaznamiuje življenja premnogih družin, otrok in mladine, zato je vsak korak, ki ga kot družba naredimo v smeri osveščanja in spreminjanja odnossa do uživanja akohola je korak v pravi smeri.

SPV MOM