Dejavnosti v skupini Ustvarjalčkov v vrtcu pri OŠ Žiri – Red je vedno pas pripet

Vzgojiteljici sva v  jutranjem krogu izvajali vodene pogovore na temo varne vožnje v avtomobilu. Pripravili sva najrazličnejše zgodbe o tej temi in otroke spodbujali k razmišljanju o tem:

-       Kaj se lahko zgodi, če se ne privežemo?

-       Zakaj ni prav, da se ne privežemo?

-       Ali moramo biti vsi privezani v avtu? Vedno? Povsod?

Otroci so povedali in razložili:

-       »Mami se ne priveže«,

-       »Sedimo v stolčku«,

-       »Zmeraj se privežemo«,

-       »Moraš biti privezan, če me ustavi policaj«,

-       »Če nisi privezan, moraš dati 100 »dinarčkov«, to je pa veliko«,

-       »Mami mi je povedala, da so jo ustavili policaji, ker je prehitro vozila«,

-       »Ati se kdaj pozabi privezat, mi se vedno privežemo«,

-       »Jaz se kdaj privežem, če gremo k sosedu se pa ne privežem«,

-       »Če gremo na parcelo, kjer imamo »bano« in je blizu, se ne privežem«,

-       ….

V nadaljevanju sva izvedli likovno dejavnost na temo varne vožnje z avtomobilom. Uporabili sva kombinirano tehniko: voščenke, vodene barvice, kolaž. Otroci so narisali sebe, kako sedijo v otroškem sedežu, varno pripeti med vožnjo v avtomobilu.

Meniva, da pri aktivni udeležbi v učni proces otroci hitreje ponotranjijo in ozavestijo podane informacije.

Želiva si, da sva  z ustrezno in skrbno načrtovanimi vsebinami vsaj nekoliko prispevali k dolgoročnem ozaveščanju in varnosti v cestnem prometu.

 

Žiri, marec 2021                                                                          Andreja Podobnik, Mirjam Tavčar