Agencija za varnost prometa izvaja z nacionalno preventivno akcijo za ozaveščanje o Varnosti kolesarjev, ki poteka od 17. do 30. maja 2021. Poudarek je na varnem kolesarjenju, usposabljanju za vožnjo kolesa in spodbujanje izvajanja kolesarskih izpitov po šolah, promocija varnega kolesarjenja za spodbujanje trajnostne mobilnosti, nadzor nad ravnanjem voznikov, državno tekmovanje Kaj veš o prometu? (prestavljeno na september 2021)…

Kaj lahko stori šola

Vse šole vabimo, da pripomorejo k ozaveščanju pomena varnega kolesarjenja. Spomladi je ustrezen čas za preverjanje tehnične brezhibnosti kolesa. Za zapisnike pregleda kolesa in nalepke Varno kolo povprašajte vaš občinski Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Za kolesarje je nujna tudi kolesarska čelada (oprema), ki ščiti glavo pri morebitnem padcu. Bistre glave naj varuje čelada, obvezno pa vse kolesarje do 18. leta.  Več o varnosti kolesarjev lahko pogledate skupaj z učenci v preventivno - izobraževalnem videu Bistre glave nosijo čelade.
Ker je kolo za otroke priljubljeno prevozno sredstvo in hkrati tudi način zabave ter okolju eno izmed najbolj prijaznih prevoznih sredstev, je prav, da so učenci ustrezno usposobljeni za vožnjo kolesa v prometu. Program usposabljanja za vožnjo kolesa za učence zagotavlja pridobivanje teoretičnih znanj s preizkusom znanja, spretnostno vožnjo s kolesom na poligonu in praktično vožnjo v dejanskem prometu z opravljanje praktičnega dela kolesarskega izpita. Kolesarska izkaznica je prvi dokument, ki daje otrokom določeno samostojnost, pravico, da so udeleženi v prometu kot kolesarji. Zato ključno prispevajo k njihovi samostojnosti in razvoju. Hkrati pa jih mora priprava na kolesarski izpit opremiti s kvalitetnim znanjem in ustreznimi spretnostmi za varno udeležbo v prometu.

 

Z dodatnimi vsebinami, brošurami, letaki (o njih povprašajte vaš občinski Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu) lahko šole podkrepijo informacije za starše in otroke o varnem kolesarjenju.

Kolesarji naj bodo seznanjeni z nevarnostmi uporabe naprav in opreme (slušalke, telefon …), ki zmanjšujejo njihovo slušno in vidno zaznavanje ter zmanjšujejo zmožnosti obvladovanja kolesa. Lepo vabljeni tudi k tekmovanju Kaj veš o prometu?, kjer lahko sodelujejo učenci od 5. do 9. razreda. 

V upanju, da z vašo pomočjo prispevamo k večji varnosti kolesarjev, vas lepo pozdravljamo.