Policijska postaja Izola je v sodelovanju z občinskim redarstvom ter Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Izola v sklopu vseslovenske akcije Kolesarji izvedla tradicionalno izolsko preventivno akcijo Varno na kolo, s katero je opozorila na pomen varne udeležbe kolesarjev v cestnem prometu.

Preventiva je eno izmed pomembnih področij policijskega delovanja za večjo varnost v prometu. Tako so policisti in občinski redarji v soboto, 29. maja, od 9. do 12. ure na nekdanji obalni cesti pri nadvozu Ruda kolesarjem svetovali o varni udeležbi v prometu. Od zaprtja obalne ceste se je namreč število kolesarjev na tem območju močno povečalo. Za večjo varnost vseh udeležencev je bila na delu obalne ceste od meje z Mestno občino Koper do krožišča pri Avtokampu Jadranka konec lanskega leta nameščena javna razsvetljava. Na odseku od nadvoza Ruda do krožišča pri avtokampu pa je bila urejena kolesarska pot, ki je z robnikom ločena od vozišča. Policisti in občinski redarji so najmlajšim kolesarjem podelili nekaj obvezne kolesarske opreme, med drugim otroške čelade, odsevnike, odsevne trakove, ključavnice, zvonce in svetilke.