Pred nami je začetek šolskega leta, v šolske klopi se znova vračajo naši najmlajši, nekateri se na šolsko pot podajajo prvič. Da bi bila njihova pot v šolo in domov varna, bodo policisti, redarji, prostovoljci poskrbeli z izvedbo različnih aktivnosti intenzivneje v prvih dneh pouka in nato še preko celega šolskega leta.

Agencija za varnost prometa je že pred začetkom šolskega leta 2022/2023 na vse udeležence v prometu naslavljala poziv k največji stopnji pazljivosti pod skupnim imenovalcem Varno v šolo. Voznike in ostale udeležence v prometu opozarja, da se na naše ceste že ta teden vrača 194.554 osnovnošolcev, med njimi tudi 20.797 prvošolk in prvošolcev, ki sodijo med najbolj ranljive udeležence v prometu. Obvezna rumena rutica za prvo in drugošolce že 40 let zelo dobro pripomore k prometni varnosti otrok.

V ravenskih osnovnih in srednjih šolah je v novo šolsko leto zakorakalo na OŠ Prežihovega Voranca 432 otrok od tega kar 46 prvošolcev. Na  OŠ Juričevega Drejčka je v letošnjem šolskem letu 29 otrok in od tega 3 prvošolci. Na OŠ Koroških jeklarjev pa 428 otrok in od tega 47 prvošolcev. Na podružnični OŠ Kotlje  pa je 69 osnovnošolcev in od tega 18 prvošolcev. Dijakinj in dijakov na Gimnaziji Ravne je 500, prvi letnik obiskuje 142 dijakinj in dijakov. Na SŠ Ravne je 626 dijakinj in dijakov, od tega jih obiskuje 184 prvi letnik. V Vrtec Ravne je v šolskem letu 2022/2023  prestopilo prag 424 otrok v vseh njihovih enotah.  Med njimi so kar 104 novinci. 

Za varno pot ravenskih otrok v šolo in nazaj tudi letos skrbijo policisti  Policijske postaje Ravne, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ravne na Koroškem, Medobčinsko redarstvo ter gasilci prostovoljnih društev Ravne in Kotlje, ki bodo v teh dneh mlade udeležence prometa osveščali in jim pomagali k varni poti, predvsem na prehodih. Nadzorovali bodo promet, še posebej med prihodom učencev v šolo in pri odhodu domov.

Policistom in prostovoljcem v občini Ravne na Koroškem sta se na prvi šolski dan na poti v šolo pridružila tudi župan dr. Tomaž Rožen in Dimitrij Gaberšek, komandir Policijske postaje Ravne na Koroškem ter mag. Jelka Klemenc,  predsednica Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Udeleženci v prometu - bodimo pozorni na otroke in njihovo nepredvidljivost, prilagodimo način vožnje, posebej pozorno in v skladu s pravili vozimo v bližini vrtcev, šol, igrišč in ostalih krajev, kjer se pogosteje zadržujejo naši otroci (npr. na ulicah, parkiriščih, avtobusnih postajah, …)

Vozimo strpno in varno, ter bodimo dober zgled najmlajšim!

 

Danica H.