Ob letošnji preventivni nacionalni akciji Pešec smo v Mislinjskem SPV pripravili terensko akcijo opozarjanja peščev na pomen njihove vidnosti, saj so v teh mesecih zaradi slabše vidljivosti še bolj ogroženi. Skupaj z DŠAM Mislinja, vodjo policijskega okoliša Mislinja, PP Slovenj Gradec in podžupanom ter županom Občine Mislinja smo se podali na občinske ulice ter naključnim mimoidočim razdeljevali odsevna telesa ter zloženke Bodi preViden. Pri tem smo jih v prijaznem pogovoru poskušali kar najbolj ozavestiti o pomenu vidnosti, saj lahko poleg pazljivosti veliko naredimo že s svojim (pasivnim) preventivnim obnašanjem, kot so npr. svetla oblačila, uporaba kresničk in odsevnih trakov ipd. 

Veseli nas, da opažamo dobro zavedanje in redno uporabo (prejetih) odsevnih teles med občani. To kaže, da takšne aktivnosti naletijo na dober odziv in tudi kažejo rezultate, zato načrtujemo podobne aktivnosti tudi v bodoče.