(Ljubljana, 31. marec 2020) V času epidemije novega koronavirusa smo zelo hitro sprejeli pravilo »varnostne razdalje«, ki jo moramo med seboj ohranjati ob nujnih opravkih in v gibanju na javnem prostoru. Z namenom preprečitve širjenja bolezni pomeni fizična varnostna razdalja vsaj 1,5 metra med dvema osebama. Javnost je to dejstvo sprejela kot posledico skupnih prizadevanj za zajezitev #COVID19, saj smo tako izpostavljeni manjšemu tveganju za obolenje. Razumemo, da fizična varnostna razdalja pripomore k ohranjanju našega zdravja. Ravnamo odgovorno in smo bolj varni. Enako je v prometu, saj ustrezna varnostna razdalja med dvema voziloma pomembno zmanjšuje tveganje za nastanek prometnih nesreč. Omogoča čas za predvidevanje, kaj se dogaja pred našim vozilom. Omogoča čas za reagiranje v primerih nevarnosti in pravočasno ukrepanje. Spoštovanje ustrezne varnostne razdalje pomeni spoštovanje do soudeležencev v prometu, odgovornost do drugih in do sebe.

Varnostna razdalja in pravilo dveh sekund

Varnostna razdalja je predpisana z Zakonom o pravilih cestnega prometa: »Voznik, ki vozi za drugim vozilom po istem prometnem pasu, mora voziti za njim na razdalji, ki ni manjša od razdalje, ki jo pri hitrosti, s kakršno vozi, prevozi v dveh sekundah, oziroma na razdalji, določeni s prometnim znakom

Za boljšo orientacijo, kakšna je razdalja pravila dveh sekund v praksi, naj voznik ob robu cestišča izbere orientacijsko točko (tablo, predmet..). Ko vozilo, ki vozi pred njim, z zadnjim delom prevozi točko, ki jo je voznik izbral, naj začne šteti: “Enaindvajset, dvaindvajset.” Če ob izteku štetja isto točko s sprednjim delom vozila prevozi tudi sam, je varnostna razdalja ustrezna, sicer je premajhna.

Še posebej nujno je varnostno razdaljo ohranjati na avtocestah, kjer so hitrosti višje. Pri vožnji s hitrostjo 100 km/h varnostna razdalja znaša vsaj 54 metrov, pri hitrosti 130 km/h pa vsaj 72 metrov. Na avtocestah so za t. i. pravilo dveh sekund na nekaterih odsekih voznikom v pomoč tudi talne oznake puščic v beli barvi. Razdalja med dvema puščicama prikazuje ustrezno varnostno  razdaljo med dvema voziloma, ki vozita s hitrostjo 130 km/h.

Varnostna razdalja mora ne glede na vozne razmere omogočati, da lahko voznik zmanjša hitrost ali ustavi in s tem prepreči trčenje in da se lahko voznik, ki prehiteva, varno vrne na izhodiščni prometni pas.

Število kršitev neupoštevanja varnostne razdalje narašča

Na spoštovanje ustrezne varnostne razdalje vozniki vse prevečkrat pozabljajo, kar izkazuje tudi naraščajoč trend kršitev v obdobju 2015-2019. Policija je na področju kršitev neupoštevanja varnostne razdalje v letu 2015 zabeležila 3.054 kršitev, leta 2016 3.326 kršitev, v letu 2017 pa že 4.297 kršitev. Trend se je v letu 2018 nekoliko izboljšal, število kršitev je padlo na 3.943, a je leta 2019 znova poskočilo na kar 4.141 kršitev. Število po posameznem letu in trend v zadnjih petih letih prikazuje spodnji graf.

Neustrezna varnostna razdalja peti najbolj pogost vzrok za nastanek prometnih nesreč

Podatki o vzrokih za nastanek prometnih nesreč izkazujejo, da je neustrezna varnostna razdalja med pogostejšimi vzroki, lani se je pripetilo 2.021 takšnih prometnih nesreč. Delež prometnih nesreč kot posledica neupoštevanja varnostne razdalje v zadnjem desetletju (2011-2019) ostaja skorajda enak (giblje se med 10 in 11 odstotkov).

Največji delež prometnih nesreč zaradi neustrezne varnostne razdalje se pripeti v naseljih. Zaznan je trend padanja deleža v obdobju 2011-2019, saj se je leta 2011 zaradi tega vzroka pripetilo 1.541 prometnih nesreč, v letu 2019 pa 990 prometnih nesreč, oziroma iz 57 % na 49 % glede na vrsto ceste. Sledijo avtoceste, kjer je trend naraščajoč. Leta 2011 je bilo zabeleženih 346 prometnih nesreč zaradi neustrezne varnostne razdalje, najnižje število je bilo zaznati leta 2014 (266), leta 2019 pa je bilo takšnih že 394 prometnih nesreč. V deležu glede na vrsto ceste te številke pomenijo skok iz 13 % (2011) na 19 % (2019).

Spodnja grafa prikazujeta število prometnih nesreč v obdobju 2011-2019 v naselju in na avtocestah.

Posledice prometnih nesreč zaradi neustrezne varnostne razdalje

Zaradi neustrezne varnostne razdalje se je na slovenskih cestah v obdobju 2011-2019 pripetilo 19.119 prometnih nesreč. Lažje telesne poškodbe je imelo 11.496 udeležencev prometnih nesreč, težje pa 161. Umrle so štiri osebe.

Pazite na ustrezno varnostno razdaljo in prilagodite hitrost

Vsem, ki se te dni odpravljate na neodložljivo pot, svetujemo, da dosledno spoštujete prometne predpise, kar pomeni tudi upoštevanje ustrezne varnostne razdalje. Vožnja na prekratki varnostni razdalji, največkrat povezana še z neprilagojeno hitrostjo ali uporabo mobilnega telefona med vožnjo, je namreč zelo tvegana.