Na AVP smo v okviru aktivnosti za večjo varnost klesarjev pripravili usposabljanje za izvajanje tekmovanj Kaj veš o prometu, ki je namenjeno zainteresiranim predstavnikom šol in občin, ki bodo v letošnjem letu izvajale tekmovanja Kaj veš o prometu. Usposabljanje je potekalo 15.3.2023 na daljavo. V sklopu usposabljanja je udeležencem bila predstavljena naslednja vsebina:

Program:
-    Prometna varnost kolesarjev, prometno vzgojni programi ter sodelovanje s šolami 
-    Organizacija in izvedba tekmovanj Kaj veš o prometu
-    Izvedba preko SIO spletnega portala Kolesar

Udeleženci so se seznanili z bistvenimi informacijami, potrebnimi za izvedbo tekmovanj. Glede na velik interes, bo javna agencija v začetku meseca aprila usposabljanje ponovila za vse, ki se ga tokrat niso utegnili udeležiti.