V Občini Razkrižje aktivnosti, na tematiko trajnostne mobilnosti, glede na možnosti izvajamo skozi celo leto, intenzivneje pa to izpostavljamo v septembru, ko je med 16. in 22.  tudi uradno obeleževanje Evropskega tedna mobilnosti.

Septembrske aktivnosti smo letos pričeli na Osnovni šoli Janeza Kuharja Razkrižje, ki so v ponedeljek, 6.9.2021 imeli Tehniški dan z naslovom VARNO V PROMETU, v okviru katerega so se nekateri učenci odpeljali s kolesi do Velike Polane na ogled tamkajšnjih znamenitosti.

V Evropskem tednu mobilnosti smo izvedli štiri stojnice in sicer je bila prva v četrtek 16. 9. 2021 pri Zdravstveni postaji na Razkrižju, druga v soboto 18. septembra pred lokalno trgovino SIMTIS, kjer je bila prisotna vodja avtobusnih prevozov iz Avtobusnega prometa Murska Sobota, ki je pomagala osveščati starejše občane o možnosti brezplačnih javnih prevozov ter dijake o njihovih letošnjih dodatnih ugodnostih. V nedeljo 19.9.2021, je bila tretja  stojnica pred lokalno trgovino Market S, četrta pa na dan brez avtomobila 22. 9. 2021.

Z izvedbo smo zadovoljni, saj so stojnice bile na kraju in ob času, ko se giblje največ ljudi.  Vsem smo razdelili pripravljen paket  z letošnjim programom Evropskega tedna mobilnosti, brošurico z voznim redom javnih prevozov iz Občine in v Občino Razkrižje ter opisom različnih vrst ugodnosti, pripravili pa smo tudi nagradni kuponček, ki ga občani lahko polnijo ob trajnostno mobilnih obiskih različnih ustanov in organizacij v občini ter tako sodelujejo v žrebanju za praktične nagrade. Dodali smo še dva anketna vprašalnika, za kar občane prosimo, da izkoristijo priložnost s podajo svojih mnenj in nam vrnejo izpolnjene v nabiralnik pri vhodu v občinske prostore. Zraven so občani prejeli še kemični svinčnik, katere nam je za ta namen namenila Zavarovalnica Triglav.

Z zadovoljstvom ugotavljamo, da je promocija javnega potniškega prometa pomembna, saj marsikateri upokojenec ni vedel, da se lahko z avtobusom ali vlakom vozi zastonj, drugi niso prav vedeli, kako priti do kartice za brezplačne prevoze. Zaradi lažje ureditve ali komu večje spodbude, smo v vsako brošurico, kjer so navedeni vozni redi iz območja Občine Razkrižje in nazaj, ter navedba ugodnosti za vožnje,  dodali tudi natiskano vlogo za izdajo izkaznice.

V petek 17.9. in v soboto, 18.9.2021 je potekal tudi dan odprtih vrat pri Slomškovem mlinu na Razkrižju, pri občanu Paulu Wadkinu, ki se ukvarja s kolesarstvom ter nudi izposojo različni vrst koles.

V nedeljo, 19. 9. 2021 smo ob upoštevanju priporočil NIJZ in vladnih odlokov o preprečevanju širjenja okužbe s COVID-19, uspešno izvedli kolesarjenje do sosednjih občin Ljutomer in Črenšovci, kjer sta nas v Ljutomeru pričakala podžupan, gospod Janko Špindler in predsednik Športne zveze Ljutomer ter predsednik društva MTB Prlekija,  gospod Mirko Rauter in se z nami popeljala do Tinekovega broda, kjer pa nas je pričakala županja Občine Črenšovci z nekaterimi sodelavci in člani občinskega sveta.  Namen simbolnega srečanja je sodelovanje vseh treh občin v letošnjem Evropskem tednu mobilnosti ter iskanje možnih kolesarskih povezav do sosednjih občin, tako ob glavnih - regionalnih cestah (kjer še trenutno nimamo posebnih varnih površin za kolesarje), kot tudi po stranskih, manj oz. neprometnih poteh. Nekaj takih poti, ki bi v bodoče bile urejene kot kolesarske poti, smo tudi prevozili, ena od teh poti je vzdolž ob reki Muri, po kateri nas je ob koncu vodila županja Črenšovcev in sicer od Tinekovega broda, do Kantine oz. mosta čez reko Muro med Razkrižjem in Srednjo Bistrico.

Ob ponedeljkih, 19. 9. 2021, 27. 9. 2021 ter 4. 10. 2021 ob 17.30 je potekala v Centru Zavirje Razkrižje, Vadba na prostem s fizioterapevtko, kjer so v ponedeljek 19. 9. 2021 pred in po vadbi merili krvni tlak predstavniki Zdravstvenega doma Ljutomer.

Največ aktivnosti v Evropskem tednu mobilnosti je potekalo v sredo, 22.9.2021.  Dan, ko se je tudi uradno zaključil Evropski teden mobilnosti, smo  pričeli ob 7.15  s šolskih PEŠ BUSEM iz Gibine in Veščice, kjer so proti šoli in vrtcu v spremstvu prostovoljcev in pedagoških delavcev ter nekaterih staršev, veselo korakali učenci in otroci. Bilo je zanimivo, klepetavo, veselo in uspešno.

Ta dan smo za motorni promet zaprli občinsko javno pot do Centra Zavirje Razkrižje, parkirišče za obiskovalce je bilo organizirano pri bližnji kovačiji Horvat.  Novost na tej javni poti je trajnostni ukrep, Cona 20, označitev območja skupnega prometnega prostora. Uporabnike naprošamo za pazljivo in strpno vožnjo.  Podobno območje skupnega prometnega prostora, cona 30, s postavljenimi montažnimi hitrostnimi ovirami, je tudi v Šprincu, kjer je potreba po tem nastala prvotno zaradi prehitre vožnje ilegalnih prebežnikov, hkrati pa je to območje občasnih dogodkov in gibanja večjega števila ljudi. Tretja cona 30, z oznako Skupnega prometne območja, je pa postavljena na občinski javni poti Veščica, Globoka, Tigeli.

V Centru Zavirje se je ob 12. uri pričelo Tekmovanje kuharjev amaterjev v pripravi zdravih solat v kozarcih za na pot, ki smo ga organizirali s Pomurskim društvom za boj proti raku. Tako shranjen zdrav obrok je praktično vzeti s sabo na kolesarjenje, daljši sprehod ali na delo.  Na ogled aktivnosti je prišla v sklopu terenskega ogleda tudi skrbnica projektnih aktivnosti pri izvedbi promocije Evropskega tedna mobilnosti s strani Ministrstva za infrastrukturo, dogodek pa je bil podprt tudi medijsko.  Tekmovanja se je udeležilo 6 ekip, vse so pripravile raznovrstne, zanimive in okusne solate, zaradi česar je bila odločitev komisije o najboljši, zelo težka. Vse ekipe so prejele pohvalo z nagrado in priznanjem za sodelovanje, saj so vse bile odlične, nekoliko pa je vendarle bila zaradi raznovrstnosti hranilnih živil in izgleda končnega izdelka, bolj izpostavljena solata KMETIJE FORTNER-ŽIŽEK, ki je osvojila prvo mesto.

 

Na dogodku smo podelili tudi posebno priznanje za mnogo raznolikih aktivnosti v sklopu Evropskega tedna mobilnosti, ki ga je prejel Vrtec pri Osnovni šoli Janeza Kuharja Razkrižje.

 

Ob 13. uri je bila ponujena možnost sodelovanja v TESTU HOJE v organizaciji Zdravstvenega doma Ljutomer, kjer so udeleženci z izpolnitvijo vprašalnika in hojo na 2 km, lahko pridobili oceno telesne zmogljivosti.

Popoldan, med 16.45 in 18. uro, je bila še enkrat postavljena stojnica pri Domu Kulture Razkrižje, kjer so bili prisotni tudi predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje Območne enote Murska Sobota s predstavitvijo preventivnih programov SVIT in ZORA ter akcije Cepimo se. Videti pa je bilo možno tudi prikaz postopkov oživljanja in uporabe AED ob obeleževanju Svetovnega dneva oživljanja v organizaciji prostovoljcev Zveze študentov medicine Slovenije v partnerstvu s Slovenskim reanimacijskim svetom ter Rdečim križem Slovenije.

Ta dan je v času popoldanskih aktivnosti in stojnic, obiskal Razkrižje tudi naš častni občan, dr. Božidar Voljč.  

Zadnji dan uradnega Evropskega tedna mobilnosti so bile izvedene tako imenovane mehke projektne aktivnosti, infrastrukturni učinki projekta v okviru Evropskega tedna mobilnosti, sofinancirani s strani Ministrstva za okolje in prostor, projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), ki je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta, pa bodo na naše zadovoljstvo lahko kmalu vidni v nadstrešku za šolsko kolesarnico, nekaj novih ter nekaj obnovljenih nadstrešnic na avtobusnih čakališčih. Že sedaj pa je bilo izvedeno umirjanje prometa s conami 30  (2x) in 20 (1x)  - Območje skupnega prometnega prostora, na nekaterih občinskih javnih poteh ter nabavljena otroška kolesa za Vrtec pri Osnovni šoli Razkrižje.

Kot trajnostni ukrepi za večanje prometne varnosti so bili čez leto nabavljeni triopani šolska pot, ki voznike ob občinskih in regionalnih cestah, opozarja na prisotnost otrok na cesti, postavljene so bile tudi štiri Busko postajališča, ki voznike prav tako opozarja na večjo prisotnost otrok na tej lokaciji, zaradi šolskega prevoza.  

Na družbenem omrežju Trajnostna  mobilnost v Občini Razkrižje smo izvedli promocije še drugih aktivnosti, ki so bile izvedene v letošnjem letu za večanje prometne varnosti, kjer izpostavljamo s strani Zavarovalnice Triglav sofinanciran nakup prikazovalnika hitrosti, ki je postavljen na regionalni cesti na Razkrižju, analizo stanja pa lahko spremljajo učenci preko monitorjev  v osnovni šoli in čakalnici ambulante družinske medicine na Šafarskem, podatki iz vseh prikazovalnikov v občini, pa so dostopni na spletni strani občine.

Objavili smo tudi vtise predstavnice devetošolcev prejšnjega šolskega leta, ko so sošolci skupaj prihajali v šolo in domov, kot ene vrste PEŠ BUSOM in je iz tega nastala dobra in pozitivna praksa tudi drugim učencem.

Prav tako pa  smo predstavili prispevek naše občanke, zaposlene v Vrtcu Razkrižje, ki je pred časom spremenila svoje potovalne navade, da se namesto z avtomobilom, v skoraj 4 kilometre oddaljeno službo in domov odpravi peš ali s kolesom. Ugotovila je namreč, da s tem že opravi potrebno dnevno rekreacijo, saj ji je prej večkrat popoldan po službi za to zmanjkalo časa.

 

 

Promocija Evropskega tedna mobilnosti je vsebovala še naslednje aktivnosti:

  • 23.9.2021 ob priložnosti javnega cepljenja proti COVID-19 v domu Kulture Razkrižje, kjer so prisotnim pri vhodu bile na voljo informacije za promocijo trajnostne mobilnosti.
  •  25.9.2021, Kolesarjenje - Iskanje razgledov MTB Prlekija. Namen vožnje je temeljilo na spoznavanju lepot Prlekije in preizkušanju telesne pripravljenosti posameznika. Bila je rekreativna vožnja po panoramskih neasfaltiranih poteh do razglednih točk Prlekije. Udeleženci se se po vnaprej določeni, fizično neoznačeni trasi gibali s pomočjo navigacijskih naprav. Specialna gostja kolesarjenja je bila uspešna slovenska gorska kolesarka Tanja Žakelj s svojim trenerjem, doc. dr. Samom Rauterjem, prof. šp. vzg.. Dogodek je organiziral MTB Prlekija  
  • 28.9.2021 smo bili s strani občine Razkrižje prisotni na delavnici v organizaciji Zavoda Vozim (v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav, Siproniko in sofinancerjem Javno agencijo RS za varnost prometa), ki je izvajalec projekta "Vozim, vendar  ne  hodim  -  Razmišljam  hitro, vozim  počasi",  na Osnovni šoli Janeza Kuharja Razkrižje, kjer so šolarji 8. in 9. razreda obravnavali temo Hitrost, kot enega izmed poglavinih vzrokov prometnih nesreč. Pripravili so svoje predloge za povečanje varnosti v cestnem prometu v Občini Razkrižje, jih zapisali na plakat, bodo jih pa tudi uradno predstavili vodstvu občine. V povezavi s to aktivnostjo, je župan Občine Razkrižje tudi podal izjavo za časopis Delo.
  • 7.10.2021, na kulturnem dogodku v Domu kulture Razkrižje, ki se je zaključil že v mraku, je zraven promocije trajnostne mobilnosti prisotnim, bila priložnost, da smo jim lahko podarili odsevne trakove, ki jih je zagotovila Javna Agencija RS za varstno prometa, v okviru nacionalne akcije Pešec, Bodi PreViden, ki poteka ravno v tem času.
  • v Tednu otroka (4.10.-10.10), je ob posredovanju Občine Razkrižje, Javna Agencija RS za varnost prometa podarila prvošolčkom še knjižice Prvi koraku v svetu prometa ter kresničke, učenke in učenci 4. razreda pa so prejeli pisemski papir s pisemsko ovojnico in razglednico. Svojim starim staršem, staršem, drugim sorodnikom ali prijateljem bodo napisali pismo, v katerem jih bodo med drugim pozvali, naj bodo na cesti previdni in v mraku, temi oziroma pogojih slabe vidljivosti nosijo kresničko.
  • 8.10.2021 je ob zaključku Tedna otroka potekala v Vrtcu pri Osnovni šoli Razkrižje slovesna predaja otroških koles, ki jih je Občina Razkrižje zaradi spodbujanja k navadam za trajnostno mobilnost in s tem zdravega telesnega gibanja, nabavila v sklopu projekta Evropski teden mobilnosti 2021 v Občini Razkrižje (financirani s strani Ministrstva za okolje in prostor, projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), ki je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta). Otroci so nad prejetimi šestimi kolesi pokazali iskreno navdušenje in hvaležnost. Kolesa bodo tako na voljom otrokom vrtca ob vsaki priložnosti, spretnosti pa bodo lahko večkrat dodatno urili na kolesarskem poligonu, ki ga je Občina Razkrižje za šolo pridobila pred leti na javnem pozivu Javne agencije RS za varnost prometa. Ob tej priložnosti smo otrokom v vrtcu predali tudi 20 otroških odsevnih brezrokavnikov, ki jih je preko posredovanja Občine Razkrižje podarila Zavarovalnica Triglav, da bodo na sprehodih še bolj vidni in varni.  Prav tako pa so bile podarjene otrokom prilagojene tematske pobarvanke s področja prometne preventive.
  • 8.10.2021 je potekala tudi slovesna otvoritev obnovljenih očinskih javnih poti v naselju Veščica, ki geografsko povezuje Občino Razkrižje in Občino Ljutomer in sta jo občini zato skupaj uredili, ki sta jo svojemu tudi uradno predala Župan Občine Razkrižje Stanko Ivanušič in županja Občine Ljutomer, mag. Olga Karba, prisoten pa je bil tudi župnik Župnije Razkrižje, msgr. Franc Režonja. Ob tej priložnosti, ko so se na dogodku zbrali skoraj vsi vaščani iz tega območja, smo vsem podarili odsevne trakove, ki jih je zagotovila Javna Agencija RS za varstno prometa, v okviru nacionalne akcije Pešec, bodi PreViden. Prav tako pa je potekala še promocija projekta Evropski teden mobilnosti, kjer je so bili na voljo promocijski materiali, prav tako pa je bila tudi slovesno predstavljen trajnostni ukrep za povečanje varnost in sicer namestitev prometne signalizacije Območje skupnega prometnega prostora, cona 30.

https://www.facebook.com/Trajnostna-mobilnost-v-Ob%C4%8Dini-Razkri%C5%BEje-111111390722087