ZDUS je za člane Društva upokojencev Jezersko organiziral in izvedel prvo letošnjo prevetivno delavnico varnosti starejših pešcev v cestnem prometu. 

Delavnice se je udeležilo skupaj 24 oseb, med katerimi so bili tudi: Mojca Markič – direktorica Občinske uprave Jezersko,  Dragica Veskovič – podpredsednica Gorenjske PZDU, Milan Milošič - Predsednik DU Jezersko, Alojzij Zupan - vodja policijskega okoliša jezersko in Izidor Parte – predstavnik občinskega Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Jezersko.

Delavnico je vodil Branko Suhadolnik Predsednik komisije za tehnično kulturo ZDUS, v programu pa so sodelovali še: Milan Milošič, Izidor Parte in Alojzij Zupan.

Po otvoritvi in nagovorih gostov so si udeleženci ogledali film AVP Bodi viden, bodi previden. Vsi udeleženci so prejeli letak Starejši pešci varni v prometu in odsevni jopič z napisom AVP in ZDUS za varnost pešcev.

Branko Suhadolnik je predstavil vsebino sporazuma med ZDUS in AVP, aktivnosti ZDUS na področju varnosti v cestnem prometu in predloge za aktivnosti DU za izobraževanje na področju varnosti v prometu.

Alojzij Zupan je predstavil prometno varnost v občini Jezersko s poudarkom na pešcih, kritične točke – pomanjkanje pločnikov in ureditve na cestnih prehodih. Poudaril je, da je kljub večjemu prometu v času turistične sezone prometna varnost ugodna (zelo nizko število prometnih nesreč).

Izidor Parte predstavnik SPVCP je povedal o programu in aktivnostih, ki jih organizira svet v občini. Predstavil je ureditev avtobusnih postajališč in aktivnosti  za izgradnjo pločnika na magistralni cesti.

V razpravi so udeleženci predvsem opozorili na gost promet kolesarjev, ki ne upoštevajo pešcev in se vozijo skozi kraj z veliko hitrostjo. Poleg tega so opozorili, da imajo nekaj starejših nedeljskih voznikov, ki prav tako s svojo počasno vožnjo močno ovirajo promet.

Na zaključku delavnice je Alojzij Zupan je dal napotke, kako se morajo obnašati pešci pred in med prečkanjem magistralne ceste na prehodu za pešce.