(Grosuplje, 17. november 2021) Danes se je na povabilo župana Občine Grosuplje dr. Petra Verliča direktor Agencije za varnost prometa Jože Hribar, univ. dipl. inž. str., udeležil delovnega srečanja ob priložnosti Svetovnega dneva spomina na žrtve prometnih nesreč, ki ga obeležujemo v teh dneh. 

Sogovorniki so pogovor uvodoma namenili varnosti cestnega prometa na območju Občine Grosuplje, ki je v zadnjih desetih letih prepolovila število prometnih nesreč, tudi z izgradnjo ustrezne infrastrukture in ukrepi za umirjanje prometa. Spregovorili so o dejavnikih tveganja za nastanek prometnih nesreč in se dogovorili za skupno akcijo v pomladanskih mesecih s šotorom Vidko na območju osnovnih šol Grosuplje, Ig, Škofljica, Videm-Dobrepolje in Ivančna Gorica.  Prav tako so spregovorili o izvedbi skupnega preventivnega dogodka z napravami in promotorji varnosti cestnega prometa.

Ob Svetovnem dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč so bili soglasni, da je vsaka žrtev in vsaka poškodba v prometu preveč, vsak dan, ki mine brez najtežjih posledic pa je dan upanja, da je Vizija nič uresničljiva.

Direktor Hribar je ob tej priložnosti izpostavil: »Izredno nas veseli tesno sodelovanje z lokalnimi skupnosti in občinskimi sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Občina Grosuplje velike napore vlaga v trajnostno mobilnost. Z gradnjo pločnikov, kolesarskih povezav in s spodbujanjem uporabe javnega prevoza postaja udeležba v cestnem prometu varnejša za vse občane, še posebej za najbolj izpostavljene udeležence. Skupaj z županom dr. Verličem pa vse občane znova prosimo, naj varnost na cestah jemljejo skrajno resno in odgovorno. Bodimo pozorni do pešcev, kolesarjev, voznikov e-skirojev, odpovejmo se uporabi mobilnega telefona, vožnji pod vplivom alkohola, spoštujmo vozne razmere in predpise, predvsem pa prilagodimo hitrost. Z županom sva dorekla tudi tesnejše sodelovanje, saj bomo v pomladnih mesecih naše sodelovanje nadaljevali v obliki skupnih preventivnih dogodkov na terenu.«

Župan dr. Verlič in direktor Hribar sta z delegacijama obiskala še območje pred osnovno šolo Brinje, kjer so zelo učinkovito uredili signalizacijo semaforjev, zato si želijo, da bi jo na enak način uredili še pred osnovno šolo Šmarje-Sap. Opravili so tudi ogled te lokacije in si ogledali še gradbišče, kjer se ureja površine za pešce na območju Malega vrha do Škofljice.