Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Maribor se je tudi letos pridružil nacionalni akciji "Mobilni telefoni". V okviru akcije smo šolam posredovali plakate in letake ter jih zaprosili, da problematiko uporabe mobitnega telefona med vožnjo obravnavajo z učenci ter s starši otrok.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Komisija za akcije je opravila opazovanje voznikov o uporabi mobilnih telefonov med vožnjo. Opazovanje je potekalo 4. februarja 2021 med 15.00 in 17.00 uro, na štirih različnih lokacijah na območju mesta Maribor

Kljub številnim opozorilom v medijih je kar 273 voznikom uporabljalo mobilni telefon. 177 (65 %) je bilo voznikov in 94 (35%) voznic osebnih vozil, 1 voznik skuterja in 1 voznik kombiniranega vozila. Na osnovi 1.500 opazovanih vozil, je mobilni telefon uporabljalo 18% vseh voznikov oz. voznic.

Na primeru 1.500 opazovanih vozil je bilo ugotovljeno, da je delež uporabe med voznicami manjši (6%) in večji med vozniki (12%).

Pripravila: Polona Škofič, MOM