Spoštovani,

šolsko leto je že v zadnji tretjini, projekt Pasavček se bo počasi zaključil. Rok za oddajo končnih poročil projekta Pasavček je letos nekoliko podaljšan, in sicer do 10. maja 2021. Zaradi epidemije je žal kar nekaj predvidenih in tradicionalnih aktivnosti v letošnjem letu bilo okrnjenih (kroženje demo sedežev, preventivni dogodki, lutkove predstave...). Smo pa za to oblikovali vsebine za izvajanje učenja na daljavo, ki so jih nekaterih z veseljem uporabili.

Skozi šolsko leto ste (neposredno ali na daljavo) ali še boste izvajali različne aktivnosti , ki spodbujajo otroke in njihove bližnje k uporabi varnostnega pasu, otroških varnostnih sedežev in ustreznega vedenja v prometu. Ob zaključku projekta je potrebno oddati končno ali zaključno poročilo do 10. 5. 2021, v katerem so predstavljene vaše ključne aktivnosti v skupini/oddelku; vse od načrtovanja projekta, postavljenih ciljev, načrtovanih aktivnosti do izvedbe in predstavitve doseženih rezultatov. Poročilo odda vsaka posamezna prijavljena skupina/oddelek. Ker je to šolsko leto bilo nekoliko neobičajno (delo na daljavo) lahko nekatere aktivnosti projekta Pasavček izvajate še do 24. junija, vendar pa v končnem poročilu, ki ga boste poslali na pasavcek@avp-rs.si do 10.5.2021, opišite kaj ste izvedli in kaj še boste. O izvedenih aktivnostih po 10. maju, nam lahko pošljete tudi kakšno kratko novičko za objavo na portalu SPV.

Končno poročilo in izvedena evalvacija sta pogoja za izdajo priznanj in nagradic za otroke ter izdajo potrdil o sodelovanju v projektu Pasavček za sodelujoče učitelje/vzgojitelje.

Končno poročilo projekta Pasavček za posamezno skupino/oddelek naj vsebuje;

-     naslovno stran s podatki o ref. št. prijave, ime in priimek vodje projekta ter navedbo morebitne pomočnice in koordinatorja, oddelek/razred, šola/vrtec, šolsko leto

-     kratke uvodne informacije (predstavitev skupine ali oddelka, umeščenost šole/vrtca v krajevno okolje v povezavi z varnostjo v prometu)

-     načrtovani cilji projekta (cilji naj bodo konkretni, kaj se bodo otroci naučili, kaj boste spremenili v vaši skupini/oddelku, na šoli/vrtcu, v lokalnem okolju…)

-     opis izvedenih aktivnosti (na kratko opišete izvedene aktivnosti z otroki, v lokalnem okolju, prireditve. Vključite lahko tudi fotografije.)

-     predstavitev doseženih rezultatov (opišete in navedete dejstva, kaj se je spremenilo, izboljšalo, katera znanja in spretnosti so pridobili otroci (skrbniki, odrasli) po izvedbi projekta v primerjavi pred začetkom projekta, kakšen je doprinos-rezultat projekta za skupino/oddelek, vas kot vodjo projekta, vrtec/šolo, lokalno skupnost…)

-     evalvacija projekta Pasavček (vaši vtisi, uspehi in mnenja ter rezultati opravljenih evalvacijskih vprašalnikov na www.pasavcek.si)

Končno poročilo za vsako skupino/oddelek pripravi vodja projekta v sodelovanju z drugo osebo (pomočnikom), če sodeluje v projektu. Koordinator zbere vsa končna poročila vseh sodelujočih skupin/oddelkov in jih v roku pošlje na pasavcek@avp-rs.si

Lahko pa končna poročila do 10. 5. 2021 pošljejo na pasavcek@avp-rs.si tudi posamezne vodje projektov. Priponke naj bodo manjše od 20 MB, sicer jih ne prejmemo.

Če ne boste končnih poročil pošiljali po elektronski pošti, jih sprejemamo tudi v fizični obliki do 10. maja 2021 na naslov: AVP, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana.

Zelo smo ponosni, da je letos v projektu Pasavček sodelovalo več kot 1100 skupin iz cele Slovenije. Veseli nas, da ste del te zgodbe, ki spodbuja prometno varnost. Zahvaljujemo se vam, da spodbujate otroke in njihove najdražje k dosledni uporabi varnostnih pasov in otroških sedežev, prav na vseh vožnjah, saj se s tem oblikujete navado in zavest, da je v prometu treba nenehno skrbeti za lastno varnost in varnost drugih. Otrok ne razume, zakaj mora biti pripet, če so ob njem ljudje, ki jih ima rad, a niso pripeti. Pri tem je zgled voznika in potnikov v avtomobilu, pripetih z varnostnim pasom na vseh sedežih v vozilu, sestavni del vzgojnih prizadevanj. Upamo, da je Pasavčkovo sporočilo: Red je vedno pas pripet! doseglo svoj namen in bodo otroci ter odrasli skrbeli za svojo varnost in prispevali k večji varnosti vseh v prometu.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na pasavcek@avp-rs.si

 

Lep pozdrav,