Letošnje vrtčevsko leto smo z oddelkom Kamenček, v katerem so vključeni otroci od 4-5 let, sodelovali v projektu Pasavček. Največji poudarek smo namenili varnostnemu pasu in prometni varnosti na sploh.

Pogovarjali smo se o različnih varnostnih pripomočkih, s katerimi se lahko zavarujemo na cesti. Preko »barbie« vozila in deklice smo demonstrirali dobro in slabo prakso uporabe varnostnega pasu. Otroci so preko dejavnosti spoznali, zakaj je pomembno, da smo v vozilu pripeti.  

En teden smo označevali graf, če se otroci v vrtec pripeljejo pripeti z varnostnimi pasovi. Nasploh se vsi otroci vozijo v svojih avtomobilskih sedežih pripeti z varnostnim pasom.

Spoznali smo maskoto Pasavček. Prebrali smo njegovo pesem ter pobarvali pobarvanko. Izdelali smo »okrasek« za na varnostni pas. Pasavčka na papirju smo prilepili na tršo podlago in opremili z okosmateno žico, s katero pasavčka lahko pritrdiš na varnostni pas. »Okraske« pasavčke so otroci odnesli domov oziroma jih pritrdili na svoje varnostne pasove. Tako jih pasavček vsak dan spominja in spodbuja, da se je med vožnjo treba pripeti z varnostnim pasom, ker pasavček tudi v Škofji Loki pravi: »RED JE VEDNO PAS PRIPET!«

Maja Lušina in Eva Zver, strokovni delavki oddelka Kamenček