Prostovoljci Območnega združenja Rdečega križa Metlika in aktivisti Zveze šoferjev in avtomehanikov Bele krajine so skupaj s policisti, Policijske postaje Metlika, poskrbeli za varno pot v šolo. Razporejeni so na najbolj frekventnih mestih šolskih poti.