Po različnih koncih Slovenije so člani ZŠAM-ov poskrbeli za varno prečkanje prehodov ob začetku šolskega leta. Člani ZŠAM Postojna so v Postojni in tudi v Pivki, na najbolj prometnih točkah pomagali otrokom prečkati cesto in jih  pospremili po šolski poti. Vozniki njihovo prisotnost pozdravljajo. Ko jih vidijo, so še bolj pozorni na pešce.
V Kočevju je 15 prostovoljcev Zšam-a Kočevje varovalo na lokacijah okoli OŠ ob Rinži, PŠ Livold, PŠ Kočevska Reka, PŠ Stara Cerkev.
Tudi letos so v ZŠAM Vrhnika in ZŠAM Poljčane pristopili s polno odgovornostjo ob prvih šolskih dnevih. Članice in člani skrbno varujejo naše šolske nadobudneže in opozarjajo voznike, da niso sami na cesti.
25 prostovoljcev ZŠAM-a Ilirska Bistrica vsak dan pred začetkom in po končanem pouku skrbi za varnost najmlajših na sledečih lokacijah: Kuteževo, Knežak, Podgrad, Pregarje, Jelšane, Ilirska Bistrica - OŠ Anton Žnideršič, Ilirska Bistrica - OŠ Dragotin Kette.

Prostovoljci ZŠAM-a Gornja Radgona varujejo na šolskih poteh in križiščih pri OŠ Gornja Radgona, OŠ Negova, OŠ Kapela, OŠ Stogovci, OŠ Radenci, OŠ Sveti Jurij, OŠ Apače in v okolici treh vrtcev (G. Radgona, Radenci in Kapela).

5 prostovoljcev ZŠAM POŠ-TEL se je pridružilo varovanju na kritičnih točkah po Ljubljani.

Člani ZŠAM Zreče so se priključili akciji varovanja v okolici treh osnovnih šol in sicer OŠ Zreče, PŠ Gorenje in PŠ Stranjice. Varovali bodo vsak dan do 15.9.2021.

Prostovoljci ZŠAM Certus so varovali na lokacijah pri štirih osnovnih šolah in sicer OŠ Draga Kobala, OŠ Brezje, OŠ Borci za severno mejo in OŠ Angel Besednjak.

Prostovoljci ZŠAM Logatec so varovali na kritičnih lokacijah v Logatcu in Rovtah.

Člani ZŠAM Idrija so v okolici OŠ Idrija, OŠ Spodnja Idrija, OŠ Godovič in OŠ Črni Vrh podaljšali varovanje tudi drugi teden začetka pouka z akcijo ŠPS. Poleg varovanja so otroke opozarjali tudi na nevarnosti uporabe mobilnikov med vožnjo in hojo. Delili so jim letake, ki so jih otroci z zanimanjem pogledali.

25 prostovoljcev ZŠAM Ilirska Bistrica je 6 dni varovalo otroke na poteh do sledečih šol:

OŠ Antona Žnideršiča Ilirska, OŠ Dragotina Ketteja Ilirska, OŠ Toneta Tomšiča Knežak, OŠ Podgora Kuteževo, OŠ Rudija Mahniča Pregarje, OŠ Jelšane, OŠ Rudolfa Ukotiča Podgrad.

Prostovoljci Zšam LPP so varovali pri OŠ Vodmat, Oš Vodice, Oš Vita Kreigherja in Oš Brod.

Prostovoljci Zšam Mislinja so varovali na avtobusnem odlagališču pri OŠ Mislinja ter na cesti skozi Mislinjo.

Zšam Celje so varovali v okolici šol Oš Celje, OŠ Lava, OŠ Frana Krajnca, OŠ Vojnik.

Zšam Cerknica na lokacijah pri OŠ Unec, Rakek, Cerknica, Begunje, Grahovo, Nova vas, Stari trg, Iga vas.

Zšam Cerkno na kritičnih točkah v okolici OŠ Cerkno.

Zšam Dolomiti so izvajali varovanje pri 17 OŠ po Ljubljani ter 5 šolah v občini Brezovica.

Zšam Domžale so bili aktivni pri varovanju v okolici domžalskih osnovnih šol Venclja Perka, Slavka Šlandra ter pri OŠ Rodica.

Zšam Dravograd so izvajali varovanje pri OŠ Dravograd ter OŠ Šentjanž.

Zšam Gorjanci Straža so varovali pri OŠ Vavta vas, OŠ Dolenjske toplice, OŠ Žužemberk ter PŠ Dvor.

Zšam Grosuplje v okolici OŠ Luis Adamič.

Zšam Krško v okolici 8 osnovnih šol v Krškem in okolici.

Zšam Logistični center se je priključil pri varovanju pri OŠ Dragomer.

Zšam Nova Gorica na lokacijah pri OŠ Solkan, OŠ Frana Erjavca, OŠ Milojke Štukelj in OŠ Kozara.

Zšam Novo mesto na lokacijah okoli 11 šol v občini Novo mesto ter okoliških krajih Otočec, Stopiče, Šmihel ter Mirna peč.

Zšam Podvelka pri OŠ Brezno, OŠ Podvelka in PŠ Ožbalt.

Zšam Radeče pri OŠ Radeče ter PŠ Svibno.

Zšam Ravne na Koroškem pri OŠ v Ravnah, Mežici, Prevaljah in Črni na Koroškem.

Zšam Ruše v okolici OŠ Ruše, Lovrenc na Pohorju in Selnica ob Dravi.

Prostovoljci ZŠAM-a Kamnik varujejo na 7 lokacijah v občini Kamnik. Njihovo delo je bilo opaženo tudi s strani Radia Aktual, ki jih je pogostil s krofi.

V Brežicah člani ZŠAM sodelujejo pri varovanju na šolskih poteh v Brežicah in Dobovi.

V Zšam-u Tržič na začetku šolskega leta varujejo otroke na kritičnih točkah okoli OŠ Bistrica, OŠ Tržič ter OŠ Kovor. Letos jih z deljenjem letakov opozarjajo na nevarnost uporabe mobilnih telefonov na cestah ter pomen čelad pri vožnji s skiroji ter kolesi.

Skupaj je 34 Zšam-ov, ki so sodelovali pri varovanju otrok.