Posebna prometna varnost in previdnost bo v tem tednu posvečena predvsem šolskim potem ter prehodom za pešce, kjer se šolarji nekateri prvič drugi ponovno po počitnicah odpravijo v šolo, katere smo opremili s posebnimi opozorilnimi znaki »šolska pot«, kot tudi osvežene talne označbe za večjo varnost pešcev in opozorilo voznikom na povečano previdnost ob začetku šolskih dni.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Radlje ob Dravi je na svoji redni seji sprejel preventivne ukrepe katerih namen je opozoriti na varnost pešcev, ki spadajo med ranljivejše udeležence v prometu, s poudarkom na varnosti otrok, ki se v prvih šolskih dneh odpravljajo po šolskih poteh in so tako udeleženi v prometu. K sodelovanju je pristopila Policijska postaja Radlje ter gasilska društva, ki bodo dežurali na prehodih za pešce ter pospremili otroke v novo šolsko leto. Tako že po, stoletja skrbi dolgoletni član PGD Radlje Viktor Tjukajev, ki je  pri svojih 94 letih tudi letos pospremil otroke varno čez prehod za pešce v novo šolsko leto.  

Članek je objavila tudi RTV Slo, ki si ga lahko pogledate na povezavi: https://4d.rtvslo.si/arhiv/slovenska-kronika/174715455

 

 Spvcp s koordiniranimi aktivnostmi opozarja in osvešča pešce na varno in ustrezno ravnanje v prometu (hoja po pločniku, prečkanje na označenih prehodih za pešce, nujno prepričati se o prosti poti pred prečkanjem, nakazati željo po prečkanju z dvignjeno roko itd.).

Vsem otrokom želimo varen korak v šolo ter obilo uspeha v novem šolskem letu.

Občina Radlje ob Dravi  in Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Radlje ob Dravi.