S prvim šolskim dnevom so se na ceste zopet vrnili otroci. Ena najstarejših vladnih organizacij, ki se aktivno ukvarja z varnostjo v prometu, Zveza ZŠAM, tudi letos prve šolske dni v bližini osnovnih šol po vsej Sloveniji sodeluje s številnimi prostovoljci, ki predvsem na izpostavljenih točkah skrbijo, da otroci varno prispejo v šolo.

Prostovoljci ZŠAM Postojna so v občinah Postojna in Pivka postavili 43 triopanov in s tem udeležence prometa opozorili, da so šolarji ponovno na cestah.

V Poljčanah se je letošnje šolsko leto začelo drugače, kot običajno. Večina otrok je v šolo prišla peš, saj jih starši z avtomobili niso vozili prav do šole. Otroci so se zbrali pred šolo, učitelji pa so jih pospremili v razrede. Prvi šolski dan so bili poleg prostovoljcev ZŠAM Poljčane na cestah prisotni tudi policisti in občinski redarji.

Kot že več kot 30 let, so prostovoljci ZŠAM Dolomiti tudi letos ob začetku šolskega leta prisotni na lokacijah okoli šestnajstih šol po Ljubljani in v občini Brezovica.

Na treh lokacijah v Ljubljani so za varnost otrok poskrbeli prostovoljci ZŠAM Logistični center in jih opozarjali, da je pri prečkanju ceste bolje opazovati promet in s tem poskrbeti za svojo varnost, kot gledati v mobitel.

Člani ZŠAM Vrhnika so se tudi letos vključili v akcijo varovanja otrok ob začetku šole. Varujejo na 14 točkah v občini Vrhnika. Na prvi šolski dan so  izvedli tudi preventivno akcijo na OŠ Anton Martin Slomšek, kjer so otroke in starše seznanili s pastmi v prometu.

V Pivki  na avtobusni postaji je največ otrok zato je prisotnost  našega člana dobrodošla.

V ZŠAM Ptuj so se aktivno pripravljali na prvi šolski dan. Sodelovali so pri pregledu šolskih poti in načrtovali mesta, kjer je potrebno varovanje. Varovanje izvajajo na petih lokacijah v bližini ptujskih Osnovnih šol.