V vrtcu Sonček se tekom celega leta trudimo, da se v skupinah dobro počutimo in se ob tem česa novega naučimo. Vsako leto se navajamo na samostojnost na različnih področjih, ena izmed pomembnejših tem je varno vključevanje v promet.

S starejšimi skupinami aktivno sodelujemo v projektu Pasavček. Od začetka šolskega leta smo veliko časa namenili spoznavanju okolice vrtca in navajanju na varno in odgovorno sprehajanje. V pogovorih smo veliko pozornosti namenili tudi varni vožnji v avtomobilih, na kolesih, rolerjih in te teme celo leto utrjevali. Pri spoznavanju prometnih pravil in varnosti v prometu so nam pomagale tudi druge institucije – sodelovali smo z občinsko redarko in s policisti.

V mesecu aprilu smo prejeli nagradno lutkovno predstavo Pasavček, ob kateri smo utrjevali vsa znanja o varnosti v prometu, ki smo jih pridobivali tekom šolskega leta in jih tudi nadgradili. Ob predstavi, ki so si jo ogledali skupini Ribice in Miškolini, se otroci niso le učili, temveč so se tudi zabavali. Zato sem prepričana, da si bodo vsaj določena prometna pravila dobro zapomnili in jih tudi upoštevali.

Zapisala: Mojca Obrstar