Tudi v letošnjem šolskem letu že vabimo šole in vrtce k sodelovanju v projektu Pasavček, ki bo potekal skozi celo šolsko leto. Projekt je namenjen predvsem otrokom med 4. in 12. letom starosti, torej v vrtcih in prvi triadi osnovne šole. Ključno sporočilo projekta je RED JE VEDNO PAS PRIPET!, ki ga preko prijetnega lika Pasavčka posredujemo otrokom. 

Prijava za sodelovanje v projektu Pasavček poteka preko elektronske prijavnice na spletni strani  http://www.pasavcek.si/ in sicer je rok za prijavo do 7. oktobra 2022. K izvajanju projekta se prijavijo posamezne skupine oz. oddelki s svojimi učitelji/vzgojitelji (vodja projekta), navedejo dejanske dodane učitelje/vzgojitelje, ki bodo izvajali projektne aktivnosti. Koordinator aktivnosti na ravni ustanove je oseba, ki koordinira delo vsaj treh ali več skupin/oddelkov iste ustanove. 

Želimo si vašega sodelovanja, saj lahko le s skupnimi prizadevanji dosežemo večjo varnost otrok. Prometna varnost je vsem pomembna problematika, ki ji moramo nameniti vso pozornost, izvajanje prometne vzgoje pa pomemben člen.