Javna agencija Republike Slovenije za varnost v prometu razpisuje v skladu s Pravilnikom o priznanjih na področju preventive, vzgoje in varnosti prometa, najbolj zaslužnim posameznikom, organizacijam za podelitev priznanja v obliki bronastega, srebrnega in zlatega znaka AVP za leto 2021.

Vse Občinske SPV-je in organizacije vabimo, da preverijo, če imajo med sabo kandidate za priznanja in jih prijavijo najkasneje do 18.10.2022.
Organizacija poda svoj predlog s tem, ko izpolni obrazec  Predlog za podelitev priznanja »Znak AVP«, preko spleta in nam ga natisnjenega pošljete na naš naslov Kotnikova 19a ("Predlog za podelitev priznanja »Znak AVP 2021«):
 

URL spletnega obrazca:  https://avp-rs.1ka.si/a/702596fa 

Več v prilogi: KLIK