Občina Makole je bila uspešna na pozivu Javne agencije RS za varnost prometa (AVP) in v šestmesečni brezplačni najem prejela  prikazovalnik hitrosti - VI VOZITEdo 30. 6. 2023. Prednost so imele občine, kjer ob lokaciji poteka šolska pot, lokacije z nevarnimi mesti, lokacije z pogosto prekoračitvijo hitrosti in visokim povprečnim letnim dnevnih prometom. Cilj projekta pa je zmanjšanje hitrosti na posameznih odsekih, kjer so ranljivejši udeleženci v prometu.

AVP s tovrstnimi aktivnostmi opravlja analitsko-raziskovalne naloge s prikazovalniki hitrosti, katere ima zaradi pridobivanja statističnih podatkov o hitrostih na posameznih cestnih odsekih in zniževanja povprečnih hitrosti na cestah v lasti in jih na podlagi javnega poziva daje v brezplačni najem lokalnim skupnostim. V interesu, tako AVP, kot občine je, da se prikazovalnik postavi na ustrezno mesto, saj se s tem omogoči voznikom, da se seznanijo s hitrostjo svoje vožnje, jo zato primerno upočasnijo in tako prispevajo k splošni večji prometni varnosti.

Prikazovalnik hitrosti je v Občini Makole nameščen ob regionalni cesti R3-688-1233, odsek Majšperk - Poljčane, v Stranskih Makolah, na šolski poti in poti drugih udeležencev  v prometu, kjer so bile zaznane višje hitrosti vožnje vozil kot je dovoljena glede na omejitve, in sicer 50 km/h.

V prvem tednu opravljanja meritev so bile prekoračitve hitrosti izven »običajnih okvirov« oziroma nekaj je bilo precej izstopajočih, kar vpliva na varnost udeležencev v prometu. Še posebej je stanje zaskrbljujoče, ker je to šolska pot.

Varno in strpno vožnjo vsem.