Vabimo vas k sodelovanju v akciji »40 dni brez alkohola«, ki bo potekala od 17. 2. do 3. 4. 2021. Akcija je zastavljena tako, da obravnava problematiko alkohola v družbi na razumljiv in nevsiljiv način na vseh področjih našega življenja ter vključuje tudi skrb za povečanje prometne varnosti. Osvešča ljudi o tragičnih posledicah uporabe alkohola, tako na zdravstvenem in socialnem področju, kot tudi v prometu. 
Akcija po celi Sloveniji uživa ugled in zaupanje med ljudmi. Zato se akciji pridružuje vsako leto več ljudi in s tem naredijo veliko za svoje zdravje, boljše medsebojne odnose in dodajo svoj prispevek k prometni varnosti. AVP sofinancira tradicionalno akcijo »40 dni brez alkohola« v organizaciji Slovenske Karitas, saj je alkohol kriv za tretjino prometnih nesreč v Sloveniji.
V času akcije vas prosimo, da v okviru svojih aktivnosti s svojimi otroki in mladostniki obravnate to tematiko in opozorite na ničelno toleranco do alkohola v prometu (ko vozimo, ne pijemo alkohoal) ter druge težke posledice. V ta namen so vam na voljo tudi vsebine na naših spletnih straneh ter na spletni strani www.brezalkohola.si 
Poleg osveščanja v šolah o problematiki alkohola v prometu vas v okviru akcije lepo vabimo k sodelovanju v Nagradnem literarnem natečaju 2021: Moja poteza. Lepo vabljeni vsi učenci od 6. do 9. razreda slovenskih osnovnih šol in srednješolci, da s svojimi razmišljanji in izdelki (samostojna avtorska vsebina, pesem, zgodba, esej, strip) prispevajo k uresničevanju življenjskega sloga brez alkohola (v prometu).

Geslo "Moja poteza" izvira iz igre šaha, saj šah zahteva zbranost (kot v prometnih situacijah), spodbuja druženje in zdravo tekmovalnost (ambasadorka akcije je šahovska velemojstrica Laura Unuk). Tema natečaja je razmišljanje mladostnikov o življenju brez alkohola v naši družbi in v prometu, o tem, kaj so odločitve in kako spreminjajo naša življenja, zakaj je odločitev odpovedi alkoholu dobra, katere so še druge dobre poteze v življenju, kje so nevarnosti in prelomnice, da lahko zapadeš v težave zaradi alkohola, kateri so pomembni mejniki, kjer je dobro reči ne alkoholu in kateri so varovalni dejavniki … Ali je podobnost med življenjem in igro šaha?
Strokovna 4-članska komisija bo ocenila vse izdelke, ki bodo skupaj s soglasjem starša/skrbnika o sodelovanju na literarnem natečaju do 2. 4. 2021 prispeli na naslov Slovenska karitas, Kristanova 1, 1000 Ljubljana, s pripisom Literarni natečaj »Moja poteza« ali na e-naslov: jana.flajs@karitas.si. V sporočilu navedite ime, priimek, razred in e-naslov avtorja ter ime, priimek in e-naslov mentorja.
Kriteriji za izbiro najboljših prispevkov so: vsebina, izvirnost ideje, dovršenost izdelka, leposlovje, primernost in učinkovitost preventivnega materiala. Več informacij najdete na https://brezalkohola.si/nagradni-literarni-natecaj-2021-moja-poteza/

Uporabne vsebine za spodbujanje prometne varnosti in o nevarnostih alkohola v prometu najdete na spletni strani AVP in na Portalu SPV. 
Za dodatna vprašanja smo vam na voljo na prometna.vzgoja@avp-rs.si