Javna agencija RS za varnost prometa vodi in koordinira preventivno akcijo za večjo varnost kolesarjev, katere glavni namen je osveščati in informirati glede ogroženosti kolesarjev in ustreznega ravnanja ter izboljšati varnost kolesarjev v prometu.

V okviru izvajanja Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa 2013 – 2022 so kolesarji izpostavljeni kot eno izmed prioritetnih področij, z namenom doseganja skupnega cilja in sledenja Viziji 0, predvsem z ukrepi ter preventivnimi aktivnostmi na podlagi prometno-varnostne problematike ter ranljivejših skupin udeležencev v prometu.

V letu 2022 poteka nacionalna preventivna akcija Varnostni pas v dveh časovnih terminih in sicer:

•             od 15. maja do 3. junija 2022

•             od 29. julija do 4. avgusta 2022

Skladno s cilji Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa 2013-2022 v letu 2022 ne bi smela biti presežena kritična meja 7 umrlih kolesarjev v prometnih nesrečah. 

Slika: Število umrlih kolesarjev do leta 2021 in cilj do leta 2022

 

Ključne ugotovitve analize prometnih nesreč kolesarjev v letu 2021 so:

-    v letu 2021 je v prometnih nesrečah umrlo 10 kolesarjev, kar je 25 % več kot v letu 2020;

-       v letu 2021 je delež umrlih kolesarjev glede na vse umrle udeležence znašal 8,8 % (skupaj je umrlo 114 udeležencev), v zadnjih petih letih se giblje delež kolesarjev okrog 9 % v povprečju, izredno visok pa je delež kolesarjev med hudo telesno poškodovanimi, kar 26 % v zadnjem petletnem obdobju;

-       velika večina prometnih nesreč kolesarjev se zgodi znotraj naselij (okrog 86 %), skoraj dve tretjini umrlih kolesarjev je znotraj naselja (65 %), zato so nujni učinkoviti ukrepi na lokalni ravni in povezovanje nacionalne in lokalne ravni;

-       med umrlimi in poškodovanimi kolesarji so najbolj ogroženi starejši kolesarji nad 54 let starosti (več kot 40 %);

-       med umrlimi in poškodovanimi kolesarji v zadnjih petih letih prevladujejo moški (70 %);

-       najpogostejše so prometne nesreče kolesarjev v obdobju od junija do septembra, manj pogoste pa v hladnejšem delu leta;

-       najpogostejši vzroki prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev so bili neprilagojena hitrost, nepravilna stran in smer vožnje ter neupoštevanje pravil prednosti; pri nesrečah s smrtno žrtvijo kolesarja pa je najpogostejši vzrok neupoštevanje prednosti in nepravilna stran/smer vožnje;

-       večina prometnih nesreč s smrtjo kolesarja je v trkih z motornimi vozili (skupno 60 %), več kot 20 % nesreč pa je, kjer je bil kolesar sam udeležen;

-       delež uporabe kolesarske čelade je pri umrlih kolesarjih manj kot 40 %, nekoliko se povečuje z zmanjšanjem teže posledic, kar kaže tudi na učinkovitost zaščitne čelade;

-       na mednarodni ravni se Slovenija primerjalno z drugimi evropskimi državami uvršča v evropsko povprečje glede na leto 2019, in sicer z 4,5 umrlimi kolesarji na milijon prebivalcev, povprečje EU pa znaša 4,4.

Javna agencija RS za varnost prometa je v letu 2022, z namenom, da doseže cilje preventivne akcije, pripravila različne aktivnosti, od medijskih aktivnosti in osveščanja kot preventivnih aktivnosti na lokalni ravni in po vrtcih in osnovnih šolah. Med aktivnostmi bi izpostavili različne medijske aktivnosti za promocijo varnega kolesarjenja in osveščanja glede tveganj za udeležbo kolesarjev v prometnih nesrečah, usposabljanja za vožnjo kolesa ter druge preventivne aktivnosti v okviru vzgojno-izobraževalnih ustanov, izvajanja nadzora nad ravnanjem voznikov motornih vozil in kolesarjev ter urejanja kolesarske infrastrukture tako na nacionalni kot lokalni ravni. 

Ključne naloge in ukrepi za doseganje ciljev za večjo varnost kolesarjev v prometu so usmerjene:

-      medijske aktivnosti za osveščanje kolesarjev in voznikov motornih vozil o varnem ravnanju in upoštevanju kolesarjev v prometu,

-      izvajanje usposabljanja vožnje kolesa in kolesarskih izpitov v osnovnih šolah,

-      promocija uporabe zaščitne kolesarske čelade,

-      urejanje kolesarskih površin v lokalnih okoljih ter izgradnja daljinskih kolesarskih poti,

-      uvajanje ukrepov umirjanja hitrosti in zmanjšanje hitrosti vozil znotraj naselij,

-      poostren nadzor nad ravnanjem voznikov in kolesarjev glede spoštovanja prometnih predpisov,

-      izvajanje aktivnosti v sodelovanju z občinskimi SPV s spremljanjem in osveščanjem glede varnega kolesarjenja v prometu za različne starostne skupine, tudi starejše.

V okviru aktivnosti za večjo varnost kolesarjev bo izvedeno tudi državno tekmovanje Kaj veš o prometu, ki bo potekalo 28.5.2022 na Jesenicah na OŠ Toneta Čufarja v soorganizaciji Javne agencije RS za varnost prometa, Občine Jesenice ter Občine Kranjska Gora.

Analiza Kolesarji 2017-2021

Letak 2022

Plakat 2022