Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa vsako leto podeljuje najvišje priznanje Svečana listina AVP posameznikom ali organizacijam za izreden prispevek k prometni varnosti ali življenjsko delo na področju preventive v prometu. V letu 2020 smo prejeli 20 predlogov za prejemnike, med katerimi je Svet AVP potrdil 17 prejemnikov.

Prejemniki Svečane listine AVP za leto 2019 so:

 • Jure Svetlin
 • Branko Kremzer
 • Peter Praprotnik
 • Ignac Zajec
 • Anton Otavnik
 • Franc Golavšek
 • Marjan Tratnik
 • Dr. Peter Pungartnik
 • Vilijem Logar
 • Nataša Čerenak
 • Janko Volarič
 • Biotehniška šola ŠC Ptuj
 • Marjan Balant
 • Združenje šoferjev in avtomehanikov Postojna
 • Osnovna šola Mislinja
 • Društvo prijateljev mladine Metlika
 • Janez Kralj

Vsem nagrajencem res iskreno čestitamo in se jim zahvaljujemo za njihov trud in prispevek za večjo prometno varnost!

Žal zaradi ukrepov preprečevanja širjenja okužb Covid-19 posebne svečanosti ob podelitvi priznanj ne bomo izvedli, smo pa priznanja v teh dneh dostavili na naslove prejemnikov.

                                                  

Priznanje Svečana listina se podeljujejo skladno s Pravilnikom AVP o priznanjih in sicer posameznikom ali organizacijam za izreden prispevek ali življenjsko delo na področju prometne varnosti in preventivi v prometu. Priznanja se podeljujejo na podlagi javnega poziva. O priznanjih odloča Svet AVP na predlog komisije za priznanja.