Zadnji teden v maju smo v vseh najstarejših oddelkih Vrtca Ptuj izvedli predstavo Prometna vila, te je bilo deležnih 239 otrok. Zaradi upoštevanja ukrepov NIJZ je bila predstava odigrana v posameznih mehurčkih. Predstava je avtorsko delo strokovnih delavk Vrtca Ptuj, ki so jo tudi odigrale. Cilj je bil, da se otroci seznanjajo z varnim vedenjem v prometu, da jih poučimo o odgovornem ravnanju, predvsem kot pešci v prometu. To so otroci, ki bodo v jeseni šolarji, zato je prav, da jih na to primerno pripravimo.

Otroci so bili v predstavo aktivno vključeni in so sproti utrjevali osnovna prometna pravila. Videli so, kaj se nam lahko zgodi, če v prometu nismo previdni. Pokazali so  veliko znanja iz področja prometne varnosti, kar je odraz celoletnega in večletnega dela skozi celotno predšolsko obdobje. Prometna vzgoja je proces in se ne začne in konča z našimi projekti in aktivnostmi, ampak traja.

Vtisi in izjave otrok po ogledu predstave:

  • »Naučila sem se, da ne smem nikoli na cesto po žogo«.
  • »Naučil sem se, da se ne ustavim ob robu pločnika, ko hočem prečkati cesto, ampak korak nazaj«.
  • »Naučil sem se, da moramo v prometu biti vidni in previdni«.
  • »Prometna vila me je naučila, da ne smem pobrati kape, če mi jo veter odpihne na cesto«.
  • »Punčki na vozičku sem rekel, da bo boljše in da se bo spet žogala, samo naj pazi, ker cesta ni igrišče. Sem jo pobožal po roki.«

Po predstavi pa so otroci opravili še preizkus znanja iz prometne vzgoje. V ta namen imamo tim za Prometno vzgojo, ki je pripravil gradivo za izvajanje prometne vzgoje. Gradivo zraven raznih prometnih  vsebin (pesmi, uganke, deklamacije) vsebuje še naloge (delovne liste), ki so jih otroci reševali v oddelku.  Za uspešno opravljene naloge iz prometne vzgoje so si prislužili posebno priznanje in za nagrado kresničko, kar jim je bila še dodatna vzpodbuda za opravljeno delo.

Kljub vsem ukrepom, ki smo jih morali upoštevati, ocenjujemo, da smo z mnogimi prilagoditvami uspešno realizirali program prometne vzgoje predšolskih otrok.