Novo mesto, 30. avgust 2020 – Danes je na rotovžu potekal posvet na temo prometne varnosti otrok, ki ga v sodelovanju z Mestno občino Novo mesto tradicionalno organizira Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Srečanje je uvod v novo šolsko leto z vidika prometne varnosti in preventive, z zavedanjem, da so otroci v cestnem prometu udeleženi vse leto, ne samo v času šolskega leta.

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je na srečanju poudaril, da je zagotavljanje varnosti na šolskih poteh ena glavnih prioritet občine pri vseh infrastrukturnih projektih na cestah v občini, v zadnjem času pa dajejo velik poudarek tudi ostalim peš in kolesarskim potem. Spodbuden je tudi podatek, da tako kot v preteklih letih tudi v tekočem niso zabeležili prometne nesreče na šolski poteh, za kar se lahko zahvalijo vsem akterjem, ki skrbijo za varne šolske poti, kot tudi ukrepom za izboljšanje prometnega okolja in obvladovanje hitrosti vožnje, ter številnim rednim aktivnostim.

Kot je še povedal novomeški župan, je trenutno v teku oziroma pred kratkim zaključenih več kot 10 projektov na območju celotne občine, ki pripevajo k v večji varnosti na šolskih poteh. Med njimi je na novo urejeno in prometno varno avtobusno obračališče na Malem Slatniku, ki ga dopolnjuje večnamenska poti za pešce in kolesarje do Petelinjeka, zgrajen je manjkajoč pločnik na Ratežu, urejeno avtobusno postajališče v Prečni, varne šolske poti so bile v tem letu urejene tudi med Lešnico in Otočcem, na Trdinovi ulici pri Osnovni šoli Grm in na Ulici Slavka Gruma. Trenutno poteka nadaljevanje gradnje pločnika na Dolžu, v Črmošnjicah, v Birčni vasi in med Dolenjimi Kamencami ter Potočno vasjo. Mestna občina Novo mesto je z namenom osveščanja pripravila tudi javni razpis na temo prometne varnosti, na katerem s prijavljenimi projekti ter nakupom pripomočkov za spodbujanje trajnostne mobilnosti in prometne varnosti sodelujejo novomeške osnovne in srednje šole.

Poleg varnih šolskih proti pa bodo učence v novem šolskem letu pričakali tudi novi oziroma prenovljeni prostori. Na Osnovni šoli Center sta s preureditvijo manjše telovadnice urejeni dve novi učilnici, na Osnovni šoli Bršljin pa je bila prenovljena kuhinja.

Predstavniki policije so na srečanju predstavili statistiko prometnih in drugih nesreč, tudi tokrat pa so napovedali izvajanje nadzora nad prometom v okolici šol, in sicer na vseh že predvidenih križiščih ter pred prehodi za pešce. Poostren nadzor in meritve bo v bližini šol ob začetku šolskega leta izvajalo tudi mestno redarstvo.

Na posvetu o varnosti otrok je bil napovedan tudi projekt Evropski teden mobilnosti, ki bo v sklopu najbolj razširjene kampanje za trajnostno mobilnost na svetu potekal med 16. in 22. septembrom, zaključek pa bo Mestna občina Novo mesto obeležila 22. septembra z dogodkom Dan brez avtomobila na Glavnem trgu.