Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa (AVP) je na svoji spletni strani objavila ponovljen Javni poziv za sofinanciranje preventivnih projektov nevladnih organizacij za leto 2020, Ker se leto počasi bliža koncu so bili razpisani trije programski sklopi, ki sledijo koledarju koledarju nacionalnih preventivnih akcij za večjo varnost cestnega prometa v letu 2020. Zaradi povečanja števila prometnih nesreč, kjer je razlog hitrost pa smo dodali še sklop vezan na to tematiko.

Prijavilo se je 18 organizacij skupaj z 24 različnimi projekti. Skupna višina sofinanciranja vseh projektov znaša 80.000 Eur .  Strokovna komisija, ki jo sestavljajo predstavniki AVP, Policije in MZI so enotnega mnenja, da je večina projektov dobrih in bo prispevala k osveščanju udeležencev v prometu in večji prometni varnosti ter manj žrtvam proemtnih nesreč.

Želimo vam uspešno izvedbo in spoštovanje priporočil NIJZ.