Pedagoški delavci iz VIZ so bili povabljeni, da se prijavijo na ponovitev našega izobraževanja. Za prvotno izobraževanje (26. januarja 2023) je bilo izjemno veliko zanimanje, zato smo ga ponovili. Izobraževanje pomembno prispeva k izvajanju vsebin prometne vzgoje in varne mobilnosti ter projekta Pasavček.

Potekalo je 9. marca 2023 v Ljubljani, Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4, Ljubljana.

Na izobraževanje so bili lepo vabljeni vsi pedagoški delavci, predvsem pa učitelji in vzgojitelji, ki s svojimi skupinami in oddelki prvič sodelovali v projektu Pasavček.

Na izobraževanju so se podrobneje seznanili z nekaterimi značilnostmi varnosti otrok v prometu, z uporabo otroških sedežev v vozilu, spoznali so stanje prometne varnosti otrok v različnih vlogah, predstavljeni so bili primeri dobrih praks projekta Pasavček iz preteklih let, učinki projekta nasploh, uporabno učno gradivo učenec pešec. Udeleženci so aktivno sodelovali z načrtovanjem rešitev konkretnih problemov in aktivnosti projekta (definiranje ciljev in aktivnosti za projekt). 

Večino tem je udeležencem nazorno predstavila dr. Mateja Markl. Uporabnost učnega gradiva Učenec pešec je udeležencem približala dr. Irena Janžekovič Žmauc. Za prometne aktivnosti v Minicitiju jih je navdušila ga. Tina Tavčar. Primer dobre prakse iz vrtca je predstavila ga. Tina Hrovatič, raznolike aktivnosti za osnovnošolce pa je podala ga. Darja Štrekelj.   

Vzdušje na izobraževanju je bilo zelo dobro in pozitivno, udeležencem so bile teme zanimive, veliko so si zapisovali in tudi aktivno sodelovali.

Udeleženci so od Javne agencije RS za varnost v prometu prejeli tudi plišastega Pasavčka in druga preventivna gradiva, ki jim bodo v pomoč pri pedagoškem delu.