Na OŠ Komen so pri predmetu spoznavanje okolja obravnavali promet. Akcija pisanja pisem Bodi preViden se jim je zdela zelo zanimiva, zato so jo vključili v pouk. Učenci so napisali čudovita pisma svojim starim staršem, znancem, prijateljem... V njih so jih opozorili na skrb za lastno vidnost in varnost v prometu. Sodelovali so vsi učenci 3.a razreda, nastala so zanimiva pisma.

V Osnovni šoli Juršinci so v sklopu predmeta kolesarstvo (priprava na teoretični del izpita) napisali pisma babicam in dedkom na temo kako pomembno je biti viden v prometu. Opisali smo jim, kaj vse lahko naredijo, da bodo vidni podnevi in ponoči, kako se je potrebno obnašati v prometu ter kako lahko ozaveščamo druge o pomembnosti le tega.

Učenci 4.c in 5.a razreda OŠ Toneta Čufarja Jesenice so z veseljem sodelovali v akciji Pešec; Pisanje pisem - Bodi preViden. Pisma so pisali svojim babicam in dedkom in jih spodbudili k večji previdnosti in varnosti v prometu. Hkrati so seveda tako poskrbeli tudi za svojo večjo varnost.

Še nekaj misli otrok, ki so jih zapisali v pisma:

Babi, daj odsevnega medvedka tudi na voziček, kadar voziš svojo vnučko...(Lena)

Dedi, pomembno je, da nosiš kresničko, ker slabo slišiš in ne slišiš avta. Ko greš na vrt, te bo voznik prej opazil. Nosi tudi svetla oblačila...(Ema)

Mama, zelo te imam rada, pazi na vidnost v dežju in megli. Daj trak na roko...(Anže)

Ata, veš, na cesti moramo biti vidni, še posebej poskrbimo za to jeseni...(Iva)

Babi sporočam ti, da v temi, dežju in megli nosi svetla oblačila in odsevne trakove. To sem ti napisal, ker mi zelo veliko pomeniš...(Emanuel)

Če je deževen dan, bodi še posebej osvetljena. Zelo te imam rad. (Aleks)