»Dragi bralec in draga bralka, prešli smo v jesen. Dnevi so vse krajši, noči pa vse daljše. Kot udeleženec v prometu moraš paziti na svojo varnost,« se glasi kratek izsek iz pisma, ki ima veliko sporočilno vrednost. Pravzaprav imajo vse misli, ideje, zamisli, ki se nanašajo na spodbujanje prometne varnosti, pozitivno sporočilo. Z njimi učenci spodbujajo svoje stare starše, prijatelje, znance k varnejši udeležbi v prometu, uporabi odsevnih teles v temi, mraku, megli, slabši vidljivosti …

Otroci, ki jim je vsekakor mar za svoje najbližje in jih spodbujajo k večji varnosti v prometu, so lahko v tem oziru ustvarjanja varnejšega in boljšega sveta hkrati tudi naš vzor. V sebi nosijo toliko sočutja ter ljubezni, da jih akcija pisanja pisem Bodi viden, bodi previden (AVP), le še dodatno vzpodbudi, k širjenju dobrih in modrih želja ter nasvetov. To so nedavno pokazali sedmošolci Osnovne šole Gornja Radgona. Na pobudo njihove učiteljice Bernarde Rožman so v sklopu pouka napisali pisma svojim najbližjim in znancem ter jih spodbudili k vidnosti in previdnosti v prometu, saj je ta v teh (pozno)jesenskih dneh še toliko bolj pomembna.

Hvaležni smo za to, da skupaj z nami ustvarjate in prispevate k varnosti na naših cestah.