Agencija za varnost prometa v sodelovanju s Policijo med 11. in 24. marcem 2024 izvaja nacionalno preventivno akcijo, s katero ozavešča o pomenu pripetosti med vožnjo. Uporaba varnostnega pasu zmanjša tveganje za smrtni izid nesreče kar za polovico. Skoraj za enak odstotek se z uporabo varnostnega pasu zmanjša tudi tveganje za hude poškodbe, tveganje za nastanek lažjih poškodb pa za skoraj četrtino – tako pri voznikih kot pri sopotnikih. Nikakor pa ne smemo pozabiti na tiste na zadnjih sedežih, v večini so to seveda najmlajši. Vsaka policijska uprava bo v tem času izvedla po en poostren nadzor nad uporabo varnostnih pasov ter ustreznega zadrževalnega sistema, sicer pa bodo policisti aktivnosti v zvezi z akcijo izvajali poostreno tudi ob rednem delu. Aktivnosti Policije bodo v letošnjem letu dodatno osredotočene na javne prevoze potnikov v avtobusih. Namen aktivnosti je doseči, da bi potniki dosledno uporabljali varnostne pasove. Pri nadzoru bodo policisti ugotavljali tudi uporabo naprav in opreme, ki ovirajo vidno ali slušno zaznavanje med vožnjo. V lanskem letu je Policija ugotovila 30.190 kršitev neuporabe varnostnih pasov, v letu 2022 pa 40.868. Po začasnih  podatkih je Policija letos ugotovila 5.854 kršitev neuporabe varnostnih pasov. Poleg tega je bilo v letu 2023 ugotovljenih 4.034 kršitev, povezanih z neuporabo zadrževalnih sistemov pri otrocih, leta 2022 je bilo teh kršitev 4.701, letos pa 722. Da bi bili o pomembnosti uporabe varnostnega pasu poučeni že najmlajši, Agencija za varnost prometa izvaja projekt Pasavček, ki poteka že 20. leto in zadnja tri leta podira rekorde z vse več udeleženci. V letošnjem jubilejnem letu sodeluje 1.522 skupin in 28.462 otrok. S sloganom Red je vedno pas pripet projekt spodbuja dosledno in pravilno uporabo otroških varnostnih sedežev in pripetost otrok med vožnjo.

Agencija in Policija pozivata vse voznike, naj vedno in brez izgovorov poskrbijo za dosledno pripetost vseh potnikov na vsaki, tudi najkrajši poti. Pri najhujših posledicah prometnih nesreč je namreč vedno znova ugotovljeno, da bi bile lahko posledice bistveno blažje, če bi vozniki in potniki v vozilu dosledno uporabljali varnostni pas. Z močjo rok in nog bi se lahko zadržali v sedežu le pri trku s hitrostjo do 7 km/h!

Aktivnosti agencije za varnost prometa v akciji Varnosti pas varuje vas

99 občinskih svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu bo v občinah sodelovalo v nacionalni preventivni akciji s podporo Agencije za varnost prometa. Agencija letos ponovno organizira tudi kroženje otroških demo sedežev po Sloveniji, prijavilo se je 42 vrtcev, ki bodo med marcem in junijem lahko preizkušali pravilno pripenjanje najmlajših. Agencija bo v sodelovanju z Minicitijem med 11. marcem in 30. marcem izvedla 6 spletnih delavnic na temo Varnostni pas za osnovnošolce. Za 200 dijakov Gimnazije Frana Miklošiča v Ljutomeru bo Agencija izvedla delavnice Vozimo pametno, s poudarkom na pomenu uporabe varnostnega pasu. Tudi Prometne minute na TV Slovenija bodo v prihodnjem tednu v znamenju varnostnega pasu, med 11. in 30. marcem pa bo po Sloveniji krožila tudi lutkovna predstava Pasavček v prometu. 20 osnovnih šol (prva triada) prejme tudi izvedbo dogodka Jumicar, ki otroke poučuje, kako se vesti v prometnem okolju tako, da so postavljeni v vlogo voznika in doživljajo dogodke na način, kot jih opaža in zaznava voznik v pravem prometu. Poudarek je namenjen tudi doslednemu pripenjanju z varnostnim pasom.

Ker se neprilagojena hitrost in neuporaba varnostnega pasu v kombinaciji izkazujeta kot pomembna dejavnika tveganja pri nastanku in posledicah prometnih nesreč, bo Agencija za varnost prometa 11. 3. ob 11. uri v Ljubljani podelila v brezplačen najem 15 prikazovalnikov hitrosti občinam, ki so bile izbrane javnem pozivu.

Uporaba varnostnega pasu pri voznikih osebnih avtomobilov

Stopnja uporabe varnostnega pasu v letu 2023 je pri umrlih voznikih osebnih avtomobilov znašala 71%, zadnji dve leti je enako visoka. Od 28 umrlih voznikov osebnih avtomobilov, jih je 20 uporabljalo varnostni pas. Delež neuporabe varnostnega pasu je znašal 29 %. Od 143 hudo poškodovanih voznikov osebnih avtomobilov, jih je 116 oz. 81 % uporabljalo varnosti pas, kar je nekoliko manj kot leto poprej. Stopnja uporabe je bila največja pri lažje telesno poškodovanih voznikih osebnih avtomobilov, saj je varnostni pas uporabljalo 93 % oz. 2.395 voznikov.

Pri 17 umrlih potnikih je stopnja uporabe varnostnega pasu 59 % – 10 ga je uporabljalo, 7 umrlih ga ni uporabljalo (stopnja uporabe v 2022 je bila 67 %, v 2021 pa 50 %). Pri umrlih voznikih tovornih vozil je bila uporaba varnostnega pasu 100 %, tudi edini umrli voznik traktorja ga je uporabljal.

Uporaba varnostnega pasu med vozniki osebnih avtomobilov uporabljal ni uporabljal neznano skupaj % uporabe % neuporabe
Umrli 2019 19 10 0 29 66% 34%
2020 20 8 1 29 69% 28%
2021 18 13 1 32 56% 41%
2022 15 6 0 21 71% 29%
  2023 20 8 0 28 71% 29%
Huje  telesno poškodovani 2019 133 23 7 163 82% 14%
2020 87 20 7 114 76% 18%
2021 111 17 11 139 80% 12%
2022 115 13 7 136 85% 10%
  2023 116 27 0 143 81% 19%
Lažje telesno poškodovani 2019 2999 88 129 3216 93% 3%
2020 2039 58 75 2172 94% 3%
2021 2239 45 109 2393 94% 2%
2022 2513 44 154 2711 93% 2%
  2023 2395 192 0 2587 93% 7%

Uporaba varnostnega pasu v prometnih nesrečah v letu 2023 (do 7. marca)

 

Uporaba ustrezne zaščite pri umrlih in hudo tel. pošk. udeležencih Umrli udeleženci Hudo tel. pošk. udeleženci
DA NE neznano NE DA neznano
 potnik 0 0 0 8 2 2
 voznik osebnega avtomobila 4 0 0 24 4 1
 voznik tovornega vozila 0 2 0 0 0 0

 

Pasavček že 20. leto uči otroke: »Red je vedno pas pripet!«

Otroci so kot potniki v vozilih ogroženi v prometu, zato morajo biti zaradi varnosti vedno pripeti z varnostnim pasom ali pa ustrezno nameščeni v otroški varnostni sedež. Edina dobra rešitev je namestitev otroškega varnostnega sedeža, ki mora biti v avto pritrjen čvrsto in natančno po navodilih proizvajalca. Otrok mora biti v njem tudi pripet, pas pa ustrezno zategnjen tako, da otrokovo telo ob morebitnem trku ne zaniha preveč. Da bi bili o pomembnosti uporabe varnostnega pasu poučeni že v rosnih letih, že 20. leto poteka projekt Pasavček, ki že tretje leto podira rekorde z vse več udeleženci. Letos sodeluje 1.522 skupin in 28.462 otrok. S sloganom Red je vedno pas pripet projekt spodbuja dosledno in pravilno uporabo otroških varnostnih sedežev in pripetost otrok med vožnjo. V marcu bo po vrtcih in šolah izvedenih 24 lutkovnih predstav Pasavček v prometu. Vrtec Naklo bo obiskala maskota Pasavčka. Namen aktivnosti je, da otrokom približamo prometne vsebine in varno ravnanje v prometu.

Prav otroci in mladostniki namreč kot udeleženci v prometnih nesrečah lahko utrpijo tudi najhujše posledice, že pri manjših trkih. V okviru projekta se izvajajo različne aktivnosti, med njimi delo po vrtcih in šolah, v katerem sodeluje veliko število vzgojiteljev, učiteljev, otrok in njihovih staršev, ki preko celega šolskega leta izvajajo pestre aktivnosti in namenjajo večjo pozornost varni vožnji otrok. Izvaja se tudi letna medijska kampanja. Agencija za varnost prometa ponovno poziva k nujnosti uporabe varnostnega pasu vseh potnikov v vozilu, ne glede na starost, vrsto vozila in dolžino vožnje.

Varnostni pas je eden pomembnejših izumov za večjo varnost voznikov in potnikov v vozilu

Osnovni namen varnostnega pasu je:

 • da v primeru trka ostanejo potniki v vozilu na svojem sedežu,
 • da ob čelnem trku zmanjšuje gibanje telesa naprej ter preprečuje trk z notranjostjo avtomobila,
 • da prevzame velik del energije in jo porazdeli na pas ter različne dele telesa, kar učinkovito zmanjša posledice trka na posamezen del telesa,
 • da v kombinaciji z zračno blazino, ter drugimi elementi pasivne varnosti (naslonjalo za glavo, ergonomski sedeži, karoserija vozila) zagotavlja vozniku in potnikom učinkovito zaščito.

Priporočljivo je, da si vse elemente (sedalo sedeža, naslonjalo sedeža in volan) pred začetkom vožnje nastavimo tako, da je razdalja med našim telesom in volanom najmanj 25 cm. Sedenje preblizu volana ima namreč več negativnih vplivov na našo varnost, med vožnjo (upravljanje vozila) in prav tako v primeru prometne nesreče.

Kako si pravilno namestimo varnostni pas?

 • Potekati mora tesno ob telesu. Zaradi zračnosti med telesom in pasom je priporočljivo odložiti debelejša oblačila, kot so jakne, plašči… Če pas poteka ohlapno, nas v primeru prometne nesreče ne bo zadržal pravočasno. Z glavo lahko udarimo v volanski obroč ali pa nas poškoduje sprožena varnostna zračna blazina.
 • Varnostni pas ne sme biti zvit. Na telo mora nalegati plosko.
 • Zgornji del pasu mora potekati preko ramena in ne preblizu vratu. Glede na telesno višino nastavimo zgornjo pritrdilno točko pasu.
 • Spodnji del pasu mora potekati pod trebuhom in preko medenice.
 • V zaklep vstavimo sponko, da slišno zaskoči (KLIK). Nato vselej povlečemo za zgornji del pasu tako, da celoten pas zategnemo.

Pred vožnjo poskrbite tudi za ustrezno nastavitev naslonjala za glavo

V prometu je opaziti, da ima veliko voznikov, še posebej pa potnikov, nepravilno nastavljeno naslonjalo višino naslonjala za glavo. To je izrazito pri potnikih na zadnjih sedežih. Takšna pozabljivost oz. nezavedanje nevarnosti napačne nastavitve lahko ogrozi naše življenje. Pravilna nastavitev naslonjala za glavo je izjemno pomembna, saj le tako nudi dobro zaščito pred hudimi poškodbami ali celo zlomom vratnih vretenc v primeru prometne nesreče. Posebej nevarni so naleti od zadaj, tudi pri zelo majhnih hitrostih.

Kako pravilno nastavimo naslonjalo za glavo?

 • Nastavimo si ga tako, da je zgornji rob naslonjala poravnan s temenom glave.
 • Razdalja med glavo in naslonjalom naj bo čim manjša.
 • Vsak potnik, tudi tisti na zadnjih sedežih, si mora pred vožnjo skrbno nastaviti naslonjalo za glavo glede na svojo višino.

Agencija in Policija pozivata vse voznike, naj vedno in brez izgovorov poskrbijo za dosledno pripetost vseh potnikov na vsaki, tudi najkrajši poti.