Skupina Žabice iz Šentjerneja se je seznanila s prometnimi pravili (prečkanje ceste, hoja po pločniku, hoja ob vozišču) po bližnji in daljni okolici vrtca. Jeseni so skupaj s policistom odšli na sprehod po Šentjerneju in poskrbeli za svojo vidnost (svetla oblačila, odsevniki).

Igrali so se igre o prometu v prometnih kotičkih in se že jeseni vsako jutri pogovarjali ali so bili na poti v vrtec v vozilu vsi pripeti. Spoznali so lik prijetnega Pasavčka. V času, ko so bili otroci doma, je potekala izmenjava fotografij ter videoposnetkov o dejavnostih.

Znanje o prometu z vzgojiteljicama utrjujejo vsakodnevno, saj se zavedajo, da so otroci skoraj vsak dan udeleženci v prometu kot pešci ali sopotniku v avtu.

Vzgojiteljici Nevenka Vrhovšek in Kristina Magdale