Javna agencija RS za varnost prometa  je v zadnjem tednu februarja 2020 v prostorih športnega parka Ljubljana v Spodnji Šiški organizirala delavnice za večjo varnost na nivojskih prehodih čez železniško progo. Namen delavnic je bil osveščanje otrok in mladih iz atletskih klubov o pravilnem prečkanju železniške proge. Pri starejših atletih je bil poudarek na nevarnostih ob prečkanju »divjih« prehodov čez železniško progo. Na delavnicah smo osvežili znanje o prometnih pravilih, se pogovarjali o nevarnostih uporabe mobilnega telefona med pešačenjem in kolesarjenjem. Poudarek je bil na pomembnosti ustreznega prečkanja železniških prog, cest in varne udeležbe posameznikov v prometu.  24. in 25. februarja so se delavnice udeležili 6 do 12 let stari atleti. 26. in 27. februarja pa so na delavnicah, ki so potekale v sodelovanju s Slovenskimi železnicami in Policijo, sodelovali atleti stari do 16 let. Skupno se je delavnic udeležilo več kot 200 atletov.