Odlične aktivnosti iz OŠ Milke Šobar – Nataše Črnomelj, ki so jih pod vodstvamo zagnanega učitelja ga. Naceta Mirosavljeviča, izvajali učenci šole s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom.

Pripravili so vrsto različnih aktivnosti za učenje na daljavo, ki jih lahko uporabite (v prilogi). Kakor tudi šolsko snov, so gradiva za projekt objavljali preko aplikacije Padlet, do katere učenci dostopajo na spletni strani šole.

Prav tako pa si oglejte nekaj njihovih super izdelkov na fotografijah. Prav gotovo bo tudi njih Pasavček nagradil takoj po novem letu.

Povezave:

Pasavček – OŠ Milke Šobar Črnomelj – 1. uvod (pdf)

Pasavček – OŠ Milke Šobar Črnomelj – 2. dejavnost (pdf)

Pasavček – OŠ Milke Šobar Črnomelj – 3. dejavnost (pdf)

Pasavček – OŠ Milke Šobar Črnomelj – 4. dejavnost (pdf)

Pasavček – OŠ Milke Šobar Črnomelj – 5. dejavnost (pdf)