V postopku javnega poziva za brezplačni najem prikazovalnikov hitrosti »Vi vozite«, objavljenega na spletni strani www.avp-rs.si, dne 15.9.2021, prejmejo prikazovalnik hitrosti »Vi vozite« v enoletni brezplačni najem naslednje občine:


– Občina Markovci
– Občina Kuzma
– Občina Tabor
– Občina Mokronog-Trebelno
– Občina Moravče
– Občina Polzela
– Občina Turnišče
– Občina Metlika
– Občina Sv. Trojica v Slovenskih Goricah
– Občina Cerkno
– Občina Rečica ob Savinji
– Občina Tržič
– Občina Razkrižje
– Občina Juršinci
– Občina Ljubno