V postopku javnega poziva Namestitev prikazovalnikov hitrosti – »Vi vozite«, objavljenega na spletni strani AVP dne 05.12.2023, je na podlagi meril za izbor strokovna komisija izbrala naslednje lokalne skupnosti:

- Občina Bistrica ob

  Sotli    

       - Občina Pivka

- Občina Bovec

       - Občina Podvleka

- Občina Destrnik

       - Občina Poljčane

- Občina Juršinci

       - Občina Razkrižje

- Občina Kanal ob

  Soči

       - Občina Ruše

- Občina Kuzma

       - Občina Središče ob

         Dravi

- Občina Makole

       - Občina Škofja Loka

- Občina Muta

 


Izbrane občine so glede na merila za izbor večinoma izkazale slabše stanje varnosti cestnega prometa ter predvsem večjo stopnjo ogroženosti ranljivejših skupin udeležencev. Prav tako je velika večina izbranih občin predlagala lokacije postavitve preventivnih prikazovalnikov hitrosti v bližini šol in vrtcev, na šolskih poteh, kjer so prometno-varnostno otroci bolj ogroženi, bodisi zaradi velike gostote prometa, prevelikih hitrosti vozil, pomanjkanje ustrezne infrastrukture in prisotnosti tovornega prometa. Predložile so vsa potrebna soglasja oziroma so dala zagotovilo, da jih bodo pridobila (nekatera jih bodo še dodatno poslala pred predajo prikazovalnikov). Občine bodo izvajale promocijske aktivnosti na spletnih straneh lokalnih skupnosti, v občinskih glasilih ter lokalnih televizijskih in radijskih postajah.