Svetovna zdravstvena organizacija je tretjo nedeljo v mesecu novembru razglasila za Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč. Dan, ob katerem se spomnimo vseh umrlih in poškodovanih v prometnih nesrečah. V Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ptuj smo v ta namen načrtovali prireditev v počastitev vsem žrtvam prometnih nesreč z aktivno vključenostjo otrok od vrtca do srednjih šol naše občine, vključno z zunanjimi gosti, vendar smo jo zaradi poslabšanja epidemiološke slike žal morali odpovedati.

Aktivnosti v počastitev Svetovnega dneva spomina na žrtve prometnih nesreč smo tako izpeljali individualno v posameznih zavodih po posameznih oddelkih/ mehurčkih.

V Vrtcu Ptuj skozi celo šolsko leto veliko pozornost namenjamo tudi vsebinam iz področja prometne varnosti, v tem tednu pa so vzgojiteljice otroke še poglobljeno seznanjale z varnim vedenjem in vključevanjem v promet, v izogib prometni nesreči. Otroci so se skozi pogovor, igro in gibanje preizkusili v konkretnih prometnih izkušnjah, se učili varno prečkati cesto, pri vožnji z raznimi vozili razvijali strpnost, koordinacijo in utrjevali pravilno upoštevanje prometnih znakov. Ob tem so se tudi plesno izrazili ob pesmi Semafor in se naučili deklamacijo Cesta.