Občina Šentrupert je bila uspešna na izboru za sofinanciranje nakupa sistemov COPS v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav v okviru katerega bo nadgradila obstoječo signalizacijo ob prehodu za pešce v bližini zdravstvene ambulante v Šentrupertu in vrtca ter OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert. Predvidena je postavitev inovativnega sistema COPS, ki bo pešce opozarjal na hitro bližajoče se vozilo, voznike pa na bližino prehoda za pešce. Prehod za pešce je na prometno obremenjeni cesti, prav tako prečka prehod večje število otrok zaradi neposredne bližine osnovne šole. Na omenjenem odseku je tudi opažena večja prekoračitev hitrosti vozil kar predstavlja še dodatno nevarnost trka med pešci in vozili. Z nadgradnjo signalizacije bomo prispevali k večji varnosti pešcev in drugih udeležencev v prometu.