V tem tednu so se odprle šole in sicer za oddelke prve triade od 1. do 3. razreda OŠ v 9 regijah po Sloveniji. Ob tem opozarjamo na previdnost otrok na šolski poti, ter potrebi po spremstvu otrok na poti v šolo v 1. razred. Otroci v 1. in 2. razred morajo nositi tudi rumeno rutico ter v pogojih slabše vidljivosti tudi kresničko, saj je še vedno zima in zato bolj temno. 

Več priporočil o varnem ravnanju otrok na šolski poti si lahko preberete na povezavi: https://www.avp-rs.si/varnost-v-prometu/pesci/ 

Prav tako pa je ponovno vzpostavljen tudi šolski prevoz, zato vas želimo opozoriti na posebna navodila, ki so jih pripravili na NIJZ glede šolskih prevozov z namenom preprečevanja okužb Covid-19.

Priporočila so dostopna na: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/os_organizirani_prevozi_final.pdf