3. decembra je mednarodni dan invalidov. Ob tej priložnosti se lahko z učenci pogovorite o dostopnosti prometne infrastrukture za osebe s posebnimi potrebami, varnosti prometne infrastrukture; šolskih poteh, ki so bolj varne za učence (https://solskepoti.avp-rs.si/).

Osebe, ki so gibalno ovirane potrebujejo posebno infrastrukturo, kot so prilagojena vozila, dostopne postaje javnega prometa, dostopne poti, pločniki. Več o tem si lahko ogledate v poučnem videu g. Igorja Plohla o:

Slika 1: Lev Rogi premaguje ovire (https://www.youtube.com/watch?v=oppg_-QMfO8)

Z učenci lahko razpravljate o sobivanju različnih ljudi in družbenih skupin v prometu, o sobivanju pešcev, invalidnih oseb, kolesarjev, voznikov na prometnih površinah. Dobrodošlo je, da učenci spoznavajo pomen strpnosti in medsebojnega spoštovanja za kulturo sobivanja v prometu, razumejo pomen dialoga in solidarnosti, razvijajo sposobnost za etični premislek, spoznajo občino in njeno delovanje (npr. za občinske ceste skrbi občina, za državne Direkcija RS za infrastrukturo).

Infrastruktura, ki je načrtovana in prilagojena ranljivim skupinam, je primerna za nas vse.

Kjer je prometna infrastruktura ustrezno urejena za osebe s posebnimi potrebami, je prav, da jim ne zasedemo parkirnih mest in jim omogočimo varno mobilnost.

Oglejte si video Parkiraj izgovore drugam - https://www.facebook.com/AgencijaZaVarnostPrometa/videos/1717715288251690

Eno od načel cestnega prometa je: kadar so udeleženci cestnega prometa otroci, starejši ljudje, slepi, invalidi in druge osebe, ki niso v celoti sposobne za samostojno udeležbo v cestnem prometu, so drugi udeleženci dolžni nanje posebno paziti in jim pomagati.

Posebno pozornost je potrebno nameniti tudi prečkanju ceste – več o tem na spletni strani AVP (https:/www.avp-rs.si/preventiva/preventivne-akcije/varnost-pescev/).